MP716Z Právo Evropské unie II - výběrový dovednostní seminář

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. David Sehnálek, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP716Z/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. Út 18:15–19:45 259, D. Sehnálek
Předpoklady
NOW ( MP726Zk Právo EU II ) && ! NOWANY ( MP807Z PEU II SMP sem , MP807Zk PEU II SMP , MP726Z Právo EU II - seminář )
Absolvování předmětu Právo EU I nebo předmětu Právo EU I - výběrový dovednostní seminář
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Smyslem předmětu je prohloubení znalostí o Evropské unii a jejím právním systému s důrazem na jednotný vnitřní trh. Probírá se právní úprava jednotlivých společných politik EU (soutěžní právo, daně, ochrana spotřebitele, vnější obchodní vztahy, aj.), včetně bývalého druhého a třetího pilíře (zahraniční politika, trestní právo). Hlavním cílem kurzu je dobrá orientace studentů v právní úpravě samotné činnosti EU. Důraz je kladen na praktické znalosti a schopnost aplikace nabytých poznatků v praxi. V tom spočívá hlavní rozdíl oproti předmětu Právo EU I.
Osnova
 • Jednotný vnitřní trh - základy, hospodářská a měnová unie
 • soutěžní právo EU
 • právo státních podpor
 • daňové právo
 • vnější obchodní vztahy EU (společná obchodní politika)
 • ochrana spotřebitele v EU
 • společná zahraniční politika EU
 • prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, schengenský režim a spolupráce ve věcech policejních a trestních (býv. třetí pilíř EU)
 • zvláštnosti členství ČR
Literatura
  doporučená literatura
 • KACZOROWSKA, Alina. European Union law. London: Routledge-Cavendish, 2009. clxxxv, 96. ISBN 9780415447980. info
 • CHALMERS, Damian a Giorgio MONTI. European union law : text and materials. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. xxxi, 214. ISBN 9780521070133. info
 • CHALMERS, Damian a Adam TOMKINS. European Union public law : text and materials. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. lx, 501. ISBN 9780521709026. info
Výukové metody
semináře, samostudium, práce s judikaturou.
Metody hodnocení
Účast na cvičeních je povinná. Rozebírá se judikatura ESD a její aplikace v praxi. Podmínkou absolvování sepis seminární práce.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 11. 2017 01:21, 47. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému