MP724Z Právo mezinárodního obchodu - cvičení

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Mgr. Hana Haladová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jan Havlíček (pomocník)
Mgr. Bc. Pavlína Janečková (pomocník)
Bc. Martin Pěnčík (pomocník)
Mgr. Kateřina Remsová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP724Z/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 133, K. Drličková
MP724Z/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 133, K. Drličková
MP724Z/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 133, K. Drličková
MP724Z/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 133, K. Drličková
MP724Z/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 133, K. Drličková
MP724Z/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 133, K. Drličková
MP724Z/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 025, T. Kyselovská
MP724Z/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 025, T. Kyselovská
MP724Z/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 025, T. Kyselovská
MP724Z/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 025, T. Kyselovská
MP724Z/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 18:15–19:45 133, T. Kyselovská
MP724Z/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 133, J. Valdhans
MP724Z/13: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 133, J. Valdhans
MP724Z/14: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 133, J. Valdhans
MP724Z/15: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 133, J. Valdhans
MP724Z/16: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 133, J. Valdhans
MP724Z/17: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 133, J. Valdhans
MP724Z/18: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 133, T. Kyselovská
MP724Z/19: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 133, T. Kyselovská
MP724Z/20: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 133, K. Drličková
MP724Z/21: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 133, K. Drličková
MP724Z/22: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 025, T. Kyselovská
MP724Z/23: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 16:40–18:10 025, T. Kyselovská
MP724Z/24: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 18:15–19:45 025, T. Kyselovská
MP724Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. K. Drličková
Předpoklady
NOW ( MP724Zk MPO )
Předpokladem pro návštěvu tohoto předmětu pro studenty z jiných fakult je absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé I. a II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je součástí předmětu Právo mezinárodní obchodu a je prerekvizitu pro přístup ke zkoušce. Obsahově je totožný. Tzn. že se skládá ze tří část: prvá je věnována problematice mezinárodního práva veřejného, které představuje rámec regulace. Druhá část je věnována problematice vztahu stát v. obchodník. Třetí část je věnována mezinárodním obchodním transakcím. Jádro výuky tvoří analýza Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - CISG. Cílem výuky je, aby student porozuměl základům právním regulace mezinárodní obchodní transakce. Osvojil si základní terminologii v této oblasti. Uměl formulovat základní smluvní doložky. Naučil se interpretovat text mezinárodních smluv. Uměl řešit jednoduché příklady vzniklé v mezinárodní obchodní praxi.
Osnova
  • 1.Příprava na klauzurní práci - jak ji psát. 2. Formulace jednotlivých smluvních podmínek. 3. Uzavírání smlouvy v režimu CISG. 4. Metody interpretace jednotného práva. 5. Reklamace v režimu CISG. 6. Řesení vzorových příkladů.
Literatura
  • rozehnalová
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Právo mezinárodního obchodu. 3., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2010. 549 s. ISBN 9788073575625. info
Výukové metody
Praktická cvičení. Interaktivní výuka. Získání základních dovedností.
Metody hodnocení
Cvičení. Účast je povinná. Písemný test je podmínkou získání zápočtu.
Informace učitele
Zadání pro studenty ISP (pouze MPO) Studenti, kteří studují dle ISP si vyberou 5 různých zadání. I. zadání 1. formuluj doložku vyplňující mezery v úpravě Vídeňské úmluvy 2. formuluj doložku včleňující přílohy do smlouvy 3. formuluj dodací podmínku při zachování následujícího: strana nemá vlastní dopravu, strana nemá možnost si zajistit levnou přepravu ani nezná záludnosti týkající se celního řízení, naopak jí vyhovuje, když je druhá strana ochotna toto vše zajistit II. zadání 1. formuluj ustanovení, které ti z běžného termínu "září 2001" učiní z pohledu praxe mezinárodního obchodu termín fixní. Současně v podmínkách Vídeňské úmluvy reaguj na to, že chceš, aby marným uplynutím lhůty smlouva automaticky nezanikla, ale abys měl možnost odstoupení od smlouvy 2. formuluj doložku vyplňující mezery v úpravě Vídeňské úmluvy pomocí lex mercatoria 3. formuluj dodací podmínku při zachování následujícího: zboží "snese" lehký letecký obal, letecká doprava je v daném případě nejvhodnější, máš zájem na tom, abyste si poměrně rozdělili veškeré náklady související s přepravou zboží III. zadání 1. formuluj tzv. režimové doložky tak, aby byla v souladu volba práva a volba sudiště. U sudiště máš zájem na řešení u stálého rozhodčího soudu 2. formuluj ustnovení, kterým plně ošetříš článek 78 Vídeňské úmluvy 3. formuluj ustanovení, kterým vyloučíš dopad Vídeňské úmluvy a umožníš aplikaci smluvních ustanovení a lex mercatoria IV. zadání 1. formuluj platební podmínku, ve které využiješ dokumentární akreditiv. Znáš dodací podmínku /EX WORKS INCOTERMS 2000/. Ke zboží musíš dodat mimo jiné i doklad o původu zboží a kontrolní certifikát. 2. Formuluj doložku vyšší moci v režimu Vídeňské úmluvy 3. Formuluj tzv. měnovou doložku. Tvá smlouva je uzavírána v USD. V. zadání 1. formuluj doložku vyšší moci v režimu Vídeňské úmluvy. Vyřeš v ní i otázku vztahu k zániku smlouvy. 2. Formuluj doložku ošetřující dopad článku 11 Vídeňské úmluvy 3. Formuluj doložku vylučující automatické použití obchodních podmínek druhé strany, které ti mohou být nabídnuty v rámci procesu kontraktace VI. zadání 1. formuluj doložku klouzavou. Uveď v ní variantu jednací. 2. Formuluj doložku reklamační v režimu Vídeňské úmluvy. Reaguj jak na problematiku vad skrytých, tak na problematiku vad zjevných. 3. V režimu Vídeňské úmluvy se zamysli nad nutností formulovat doložku týkající se odstoupení od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy. VII. zadání 1. formuluj doložku začleňující obchodní podmínky EHK OSN do smlouvy. Uveď, zda je nutné jejich přiložení ke smlouvě 2. formuluj doložku vyšší moci v režimu Vídeňské úmluvy. Zamysli se nad otázkou zániku smlouvy či možnosti odstoupení od smlouvy. 3. Formuluj doložku zakládající příslušnost rozhodců ad hoc k řešení sporu. Vyřeš všechny potřebné údaje. VIII. zadání 1. V režimu Vídeňské úmluvy zformuluj doložku, kterou učiníš běžnou kupní smlouvu s termínem dodání "březen 2002" smlouvou fixní. Tvým zájmem je, aby smlouva automaticky ukončila svou existenci. Umožňuje tuto formulaci některé ustanovení Vídeňské úmluvy? 2. V režimu Vídeňské úmluvy zformuluj dodací podmínku. Tvým zájmem je, zboží dodat až na místo sídla kupujícího. 3. Zformuluj tzv. hardshipp doložku IX. zadání 1. Zformuluj cenovou doložku obsahující tzv. cenovou arbitráž 2. Zformuluj měnovou doložku obsahující tzv. automatický přepočet 3. Je možné smluvní ošetření rizika daného článkem 25 Vídeňské úmluvy? -------------------------------------------------------------------
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:16, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému