MVD013K Dopad rozhodovací praxe ESD na národní systémy sociálního zabezpečení

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Komendová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Martin Pěnčík
Dodavatelské pracoviště: Ústav dovednostní výuky a inovace studia - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 209
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MVD013K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 209, Z. Gregorová
Předpoklady
MP801Z Právo SZ sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na oblast sociální politiky v právním řádu Evropské unie. Hlavní pozornost bude věnována otázkám sociálního zabezpečení spojeným s volným pohybem osob v rámci EU, uplatňování zásady rovného zacházení v systémech sociálního zabezpečení a v národních systémech sociálního zabezpečení. Pozornost bude věnována zvláště relevantní judikatuře Evropského soudního dvora a jejímu dopadu na vnitrostátní právní úpravu a praxi. Na konci kurzu bude student schopen orientovat se v problematice sociálního zabezpečení EU, vyložit pojmy z unijního práva v souladu s judikaturou a aplikovat je na národní právní úpravu.
Osnova
  • Úprava volného pohybu osob v nařízení č. 1612/1968 - definice základních pojmů v judikatuře ESD - vymezení dávek sociálního zabezpečení poskytovaných na základě nařízení č. 1612/1968 - promítnutí těchto dávek v českém právu sociálního zabezpečení a posouzení shody s úpravou EU; Úprava sociálního zabezpečení v nařízení č. 883/2004 - definice základních pojmů v judikatuře ESD - vymezení dávek sociálního zabezpečení poskytovaných na základě nařízení č. 883/2004 - promítnutí těchto dávek v českém právu sociálního zabezpečení a posouzení shody s úpravou EU Zásada rovného zacházení a zákazu diskriminace v oblasti sociálního zabezpečení v judikatuře ESD - výběr institutů českého práva sociálního zabezpečení, v nichž je nutno uplatnit tuto zásadu.
Literatura
    povinná literatura
  • vybraná rozhodnutí ESD
Výukové metody
Vymezení základních pojmů v jednotlivých oblastech formou přednášky s PowerPoit prezentací, vyhledání příslušných rozhodnutí, samostatná příprava a studium rozhodnutí, prezentace a rozbor rozhodnutí, diskuse
Metody hodnocení
případová studie
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 11. 2017 07:08, 46. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému