MVV200K Pojistné právo v praxi

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ludvík Bohman (cvičící), doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Adam Forst (cvičící)
JUDr. Monika Herešová (cvičící), doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Hynek Růžička (cvičící), doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (zástupce)
Garance
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV200K/01: Čt 6. 10. 15:05–16:35 038, 16:40–18:10 038, Čt 13. 10. 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, Čt 10. 11. 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, Čt 15. 12. 15:05–16:35 025, 16:40–18:10 025, A. Forst
Předpoklady
MP214Z Občanské právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 9/20, pouze zareg.: 5/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je přiblížit studentům oblast práva, která je v rámci běžného studia doposud opomíjena, nicméně v praxi nabízí široké uplatnění, a to nejenom z hlediska činnosti pro finanční instituce, ale též v rámci advokacie či soudnictví. Základním východiskem struktury kurzu bude běžná agenda firemního právníka komerční pojišťovny – důraz tak bude kladen na co největší praktičnost a interdisciplinaritu výuky. Tomu bude odpovídat i složení lektorského týmu, kdy kromě akademických pracovníků povedou kurz i právníci vykonávající praxi v dané oblasti. Kurz se bude zabývat problematikou pojišťovacího práva, které je z hlediska tradičního dělení právních odvětví ukotveno v občanském, obchodním a částečně i správním právu. Probrány budou především oblasti: pojistné smlouvy, jednotlivých kategorií pojištění, zprostředkování pojištění, dohled v pojišťovnictví a specifika pojištění z hlediska procesního práva. Po absolvování kurzu by studenti měli být schopni orientovat v právní úpravě, které je relevantní pro činnost firemních právníků v pojišťovně, a řešit základní právní problémy v této oblasti. Vybraným absolventům může být nabídnuta odborná praxe v některé z pojišťoven.
Osnova
  • 1) Obecné otázky pojišťovacího práva, pojistná smlouva, pojištění majetku a odpovědnosti.
  • 2) Pojištění osob, ochrana spotřebitele a ochrana osobních údajů.
  • 3) Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, likvidace pojistných událostí a procesně právní aspekty vymáhání práv z pojištění, pojistné podvody.
  • 4) Právní úprava distribuce pojišťění, dohled v pojišťovnictví, korporační aspekty správy pojišťovny.
Literatura
  • KARFÍKOVÁ, Marie a Vladimír PŘIKRYL. Pojišťovací právo. Vyd. 1. Praha: Leges, 2010. 351 s. ISBN 9788087212455. info
  • Zákon o pojistné smlouvě : komentář. Edited by Ludvík Bohman - Magdalena Wawerková. Praha: Linde, 2009. 335 s. ISBN 9788072017553. info
Výukové metody
Interaktivní výuka ke sdělení informací nutných pro řešení praktických příkladů. Stěžejní částí výuky budou praktická cvičení, kde budou řešeny formou diskuze praktické i modelové případy zabývající se právními otázkami z oblasti pojišťovnictví. Řešení příkladů si studenti připraví před výukou. Výuka bude probíhat ve 4 tříhodinových blocích. V rámci bloku proběhne vždy teoretická i praktická část.
Metody hodnocení
Ukončení předmětu formou kolokvia. Podmínky: budou upřesněny na prvním semináři
Informace učitele
Výuka předmětu bude probíhat vždy od 15.05 do 17.25.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2018 15:52, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému