EN

PrF:MVV57909K Stavba v praxi ombudsmana - Informace o předmětu

MVV57909K Právní klinika - Stavba v praxi veřejného ochránce práv

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/1/0. + klinická část v KVOP v rozsahu 32 hodin. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jana Gregorová (cvičící)
Mgr. Michaela Konečná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Půček (cvičící)
Mgr. Martin Studnička (cvičící)
JUDr. Jana Vašíková (cvičící)
Garance
Mgr. Michaela Konečná, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV57909K/01: Po 3. 10. až Pá 23. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 034, M. Konečná
Předpoklady
MP313Zk Úvod do studia veřejné správy || CM313Zk Úvod do studia veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 12 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 4/12, pouze zareg.: 0/12
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem seminářů je představit stavbu z nejrůznějších úhlů pohledu a zaměřit se na funkční vazby mezi stavbou z pohledu stavebního práva a dalšími právními oblastmi (stavba jako zdroj hluku, stavba jako kulturní památka, stavba a její dopad do občanskoprávní sféry, apod.). Příklady, na jejichž řešení se budou studenti podílet, vycházejí z reálných kauz ochránce. Studenti obdrží (dostatečně dopředu před výukou) zadání příkladů. Není nutné vypracovávat řešení příkladu písemně, ale pro aktivní účast na seminářích je nezbytné seznámit se s probíranou tématikou (včetně teoretického základu) a předloženou kauzou. Na semináři tak budou studenti schopni sami formulovat teoretická východiska řešeného problému. Následně budou mít příležitost formulovat návrhy řešení diskutovaného příkladu. Semináře budou studenty průběžně připravovat na samotnou praxi v Kanceláři veřejného ochránce práv, v Oddělení stavebního řádu a životního prostředí.
Na konci kurzu se bude student orientovat v příslušné právní úpravě a bude schopen aplikovat teoretické znalosti v praktické rovině. Bude umět zpracovat návrh odpovědi na jednodušší podněty ochránci. Porozumí průběhu šetření ochráncem, bude schopen orientovat se ve spisech ochránce.
Osnova
  • Veřejný ochránce práv a průběh jeho šetření.
  • Stavba a ochrana před hlukem.
  • Stavba a ochrana kulturních památek.
  • Stavba a ochrana životního prostředí.
  • Stavba a sousedská práva.
Výukové metody
teoretická příprava, diskuse nad řešením zadaných příkladů, rozbor relevantní judikatury, diskuse nad aktuálními tématy vztahujícími se k probíranému tématu, praxe v Kanceláři veřejného ochránce práv (zpracovávání podkladů pro vyřízení podnětů veřejným ochráncem práv, konzultace zadaných úkolů s právníkem Kanceláře)
Metody hodnocení
průběžná plnění během celého semestru (ústní příprava návrhů řešení zadaných příkladů, aktivní diskutování o návrzích řešení při výuce), absolvování klinické části v rozsahu 32 hodin v Kanceláři veřejného ochránce práv
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017.