DO5MPS1 Právo duševního vlastnictví a mezinárodní právo soukromé

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Předpokladem předmětu je absolvování obecné a zvláštní části mezinárodního práva soukromého, základní orientace v právu duševního vlastnictví.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je analýza kolizních a procesních aspektů práv k duševnímu vlastnictví s mezinárodním prvkem. Předmět je zaměřen na analýzu teoretických východisek obou oboru (teritorialita vs. univerzalita práv k duševnímu vlastnictví), lex loci protectionis, charakteristické vlastnosti obou odvětví, absolutní povaha vs. relativnost práv, smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - orientace v kolizní a procesní problematice práv k duševnímu vlastnictví s mezinárodním prvkem - popsat a analyzovat právní úpravu v této oblasti - analyzovat vývojové tendence
Osnova
  • Mezinárodní právo soukromé a procesní - charakteristika, vlastnosti, východiska Právo k duševnímu vlastnictví - charakteristika, vlastnosti, východiska Lex loci protectionis a jeho význam Mezinárodní úmluvy v oblasti práv k duševnímu vlastnictví a jejich kolizní aspekty Smluvní závazkové vztahy a Nařízení Řím I Mimosmluvní závazkové vztahy a Nařízení Řím II Zákon o mezinárodním právu soukromém
Literatura
  • FAWCETT, J. J. a Paul TORREMANS. Intellectual property and private international law. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2011. lxvii, 986. ISBN 9780199556588. info
Výukové metody
Samostudium, řízené diskuze a semináře, prezentace
Metody hodnocení
Ústní diskuze, seminární práce/esej
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DO5MPS1