BDFA03b Farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
26/0/0. Celkem 26 hodin. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Předpoklady
BDBC01b Biochemie
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 13. 10. 2006 PŘEDNÁŠKA: Klasifikace léčiv. Mechanismy účinku léčiv. Účinky žádoucí a nežádoucí. Interakce léčiv. Seminář: Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Základy receptury. Lékařský předpis a jeho složení. Výpočty ve farmakologii. 27. 10. 2006 PŘEDNÁŠKA: Farmakologie periferního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Cvičení: Základy farmakokinetiky. Nejvýznamnější farmakokinetické parametry. 10. 11. 2006 PŘEDNÁŠKA: Neurotropní látky. Analgetika, psychofarmaka. Celková a lokální anestetika. Seminář: Antiastmatika, expektorancia a antitusika. H1-antihistaminika. Videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. Soustředění - Leden 2007: 8. 1. 2007 PŘEDNÁŠKA: Léčiva chorob kardiovaskulárního systému. Cvičení: Léčba vředové choroby. Antiemetika. Léčba diabetu. 9. 1. 2007 PŘEDNÁŠKA: Antibiotika a chemoterapeutika. Cvičení: Farmakoterapie nádorových onemocnění. Glukokortikoidy. Domluva termínu pro závěrečné testy, konzultace a zápočty.
Literatura
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 461 s. ISBN 8085875969. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá blokově - pátky: 13.10. 2006, 27. 10. 2006, 10. 11. 2006 - denně 4 vyučovací hodiny (7.30 - 10.50 hod) (posluchárna KIGOPL, Kamenice 3, 2. posch.) Blok 8.1. – 9.1. 2007 – denně 4 vyučovací hodiny (7.30 - 10.50 hod) (posluchárna KIGOPL, Kamenice 3, 2. posch.)
Zakončení - zkouška, student si vylosuje jednu trojotázku.
Přednášky i cvičení jsou povinné.
Tématické okruhy, ze kterých budou u ZKOUŠKY studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice"
Pojem léčivo, lék. Klasifikace léčiv. Mechanismy účinku léčiv.
Účinky žádoucí a nežádoucí. Interakce léčiv.
Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Předepisování léků, recept a jeho náležitosti. Výpočty ve farmakologii.
Základy farmakokinetiky. Nejvýznamnější farmakokinetické parametry.
Neurotropní látky. Analgetika.
Psychofarmaka.
Celková a lokální anestetika.
Farmakologie vegetativního nervového systému, receptory sympatiku a parasympatiku, vlivy jejich ovlivnění na fyziologické funkce a možné léčebné využití.
Antiastmatika. Expektorancia a antitusika.
Histamin a H1 antihistaminika. Farmakologie alergických stavů.
Farmakoterapie vředové choroby. Antiemetika.
Farmakoterapie cukrovky, insuliny, p.o. antidiabetika.
Antibiotika a chemoterapeutika infekčních onemocnění.
Glukokortikoidy. Anabolika.
Farmakoterapie nádorových onemocnění.
Imunomostimulancia, imunosupresiva.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU - denně od 13.00 do 14.00 hod, tel. 05-4949 3070. Literatura základní: 1, 2. Literatura doplňková: 3, 4. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007.