BDKM01b Klinická mikrobiologie

Lékařská fakulta
podzim 2010
Rozsah
10/0/0. Dva dvoudenní bloky po 10 hodinách (celkem 4 dny). 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen
* rozumět rozdílu mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* znát nejčastější patogeny v určitých lokalizacích
* znát základy indikace mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu vzorků u infekcí rozličných orgánů a orgánových systémů
* rozumět základní interpretaci nálezů z takovéhoto vyšetření

Jmenovitě by toto měli studenti znát pro
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
* různých částech gastrointestinálního traktu, jater, žlučníku a slinivky břišní
* jednotlivých částech vylučovacího systému
* jednotlivých částech pohlavního systému
* jednotlivých částech centrálního a periferního nervového systému
* krevního řečiště, kostí, svalů a rozličných tkání
* kůže, očí, zevního ucha

Také by měli znát specifické problémy mikrobiálních infekcí
* během těhotenství a porodu a během prvních dnů po porodu
* u hospitalizovaných, zejmén imunokompromitovaných pacientů (nemocniční infekce)
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Přehled mikrobiologických metod. Využití molekulárních metod v klinické mikrobiologii.
 • Téma 2 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 3 Desinfekce a sterilisace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Etiologie a diagnostika sepsí a endokarditid (včetně metod odběru)
 • Téma 6 Etiologie a dg. infekcí CNS
 • Téma 7 Nozokomiální nákazy - charakteristika, hlavní původci, prevence a hlášení
 • Téma 8 Etiologie a dg. bakteriálních infekcí dýchacích cest, oka a ucha
 • Téma 9 Respirační infekce virové etiologie
 • Téma 10 Močové infekce - původci, diagnostika, interpretace výsledků
 • Téma 11 Etiologie a diagnostika pyogenních a anaerobních infekcí
 • Téma 12 Základy klinické mykologie a parazitologie
 • Téma 13 Původci průjmů, vyšetření stolice
 • Téma 14 Pohlavně přenosné nemoci - etiologie, odběry, diagnostika, hodnocení
Literatura
 • VOTAVA, Miroslav a Petr ONDROVČÍK. Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. 1. vyd. Brno: Masarykova universita, 1998. 90 s. ISBN 80-210-1805-4. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie speciální. 1. vyd. Brno: NEPTUN, Březová 18, 637 00 Brno, 2003. 495 s. ISBN 80-902896-6-5. info
 • VOTAVA, Miroslav. Lékařská mikrobiologie obecná. 1. vyd. Brno: Neptun, 2001. 247 s. ISBN 80-902896-2-2. info
 • VOTAVA, Miroslav, Vlastimil OBDRŽÁLEK, Petr ONDROVČÍK, Filip RŮŽIČKA, Ondřej ZAHRADNÍČEK a Vladana WOZNICOVÁ. Lékařská mikrobiologie II. Přehled vyšetřovacích metod v lékařské mikrobiologii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. Lékařská fakulta, 2000. 309 s. ISBN 80-210-2272-8. info
 • První titul je základní, ostatní doplňkové
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Výuka je zakončena zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
Rozsah znalostí, požadovaných u zkoušky, je dán z větší části tím, co bylo odpřednášeno a probráno v praktiku. Některé otázky je však třeba nastudovat z literatury - Vybrané kapitoly z klinické mikrobiologie. Ostatní dvě uvedená skripta jsou určena především pro mediky a pro bakalářské studium nejsou nezbytná. Jsou však vhodná pro bližší pochopení souvislostí.

E-mailový a telefonický kontakt:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, telefon 543 183 090 (přednosta ústavu)
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, telefon 543 183 113, mobil 777 031 969
as. MUDr. Filip Růžička: fruzic@fnusa.cz, telefon 543 183 117
as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, telefon 543 183 097
as. ing. Veronika Holá: veronika.hola@fnusa.cz, telefon 543 183 093
Další informace jsou průběžně zveřejňovány na nástěnce v praktikárně ústavu.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Zkušební otázky budou uveřejněny ve Studijních materiálech předmětu
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2010/BDKM01b