BFRP0322c Propedeutika v rehabilitaci II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc. (cvičící)
Mgr. Kamila Smrčková, DiS. (cvičící)
Bc. Pavel Šavrňák (cvičící)
Mgr. Adam Vajčner (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Petr Dobšák, CSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BFRP0322c/01: St 14:00–16:30 Katedra fyzioterapie a RHB, A. Vajčner, Skupina pouze pro studenty skupiny B z podzimního semestru/skupina Mgr. Vajčnera!!!!
BFRP0322c/02: St 12:00–14:30 Katedra fyzioterapie a RHB
BFRP0322c/03: St 15:00–17:30 Katedra fyzioterapie a RHB
Předpoklady
BFRP0221p Propedeutika v rehab. I - před && BFMT0252 Metodika těl. výchovy II - cvi && BFAP0222c Anatomie pohyb. syst. II-cvič. && BFAP0222p Anatomie pohyb. syst. II-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná prakticky vyšetřovací metody v léčebné rehabilitaci včetně praktických cvičení u pacienta.
Výstupy z učení
Student bude znát po ukončení předmětu:
- svalový test u pacienta - obličej, krk, hrudník, břicho, pánev, horní a dolní končetiny
- pohybové stereotypy - vnější a vnitřní projevy pohybových stereotypů
- znát neurologické vyšetření ve fyzioterapii
- svaly posturální a fázické
- zkrácený sval, pseudoparéza - přehled nejčastěji postižených skupin
- svalová hypermobilita
- svalová dysbalance - základní pojmy, vznik funkčních a částečně strukturálních změn
- horní a dolní zkřížený syndrom, vrstvový syndrom
Osnova
 • Svalový test - základní pojmy a význam pro rehabilitaci
 • Svalový test - obličej, krk
 • Svalový test - hrudník, břicho, pánev
 • Svalový test - horní a dolní končetiny
 • Pohybové stereotypy
 • Vnější a vnitřní projevy pohybových stereotypů
 • Neurologické vyšetření ve fyzioterapii
 • Svaly posturální a fázické
 • Zkrácený sval, pseudoparéza - přehled nejčastěji postižených skupin
 • Svalová hypermobilita
 • Svalová dysbalance - základní pojmy
 • Svalová dysbalance - vznik funkčních a částečně strukturálních změn
 • Horní a dolní zkřížený syndrom
 • Vrstvový syndrom
 • Zápočtový seminář + souhrnný fyzioterapeutický rozbor
Literatura
 • PLATZER, Werner. Atlas topografické anatomie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 290 s. ISBN 807169214X. info
 • Funkční svalový test. Edited by Vladimír Janda. Vyd. 1. Praha: Grada, 1996. 325 s. ISBN 8071692085. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
teoretická a praktická zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.