BHOH0251c Orální hygiena I - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/4/0. 60. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Petra Bielczyková (cvičící)
Bc. Beatrice Bogarová (cvičící)
Mgr. Bc. Petra Borkovcová (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D. (cvičící)
Bc. Markéta Šuráňová (cvičící)
Garance
doc. MUDr. Lenka Roubalíková, Ph.D.
Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Stanislava Grůzová
Dodavatelské pracoviště: Stomatologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
BHBB011s Buněčná biolog a gen.- sem.
BHBB011s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Metody hodnocení stavu hygieny dutiny ústní, motivace, pomůcky ústní hygieny,techniky čištění zubů.
Výstupy z učení
Na konci tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit význam hygieny dutiny ústní,
- motivovat pacienta ke správné péči,
- vizualizovat plak a prakticky předvést techniky čištění zubů.
- zhotovit motivační pomůcku pro děti v MŠ.
Osnova
  • Praktický nácvik 1. Motivace pacienta k péči o ústní hygienu 2. Krvácení z gingivy jako významný marker onemocnění a motivační faktor. 3. PBI index. CPITN index. KPE index a další epidemiologické ukazatele. 3. Detekce zubního plaku (biofilmu) 4. Zubní kartáčky a jiné pomůcky ústní hygieny 5. Techniky čištění zubů 6. Interdentální hygiena 7. Zubní pasty 8. Chemická agens k odstranění biofilmu, jiné prostředky ovlivňující složení biofilmu 9. Irigátory 10. Čištění jazyka
Literatura
    povinná literatura
  • KOVAĽOVÁ, Eva, Alica MÜLLER a Tatiana KLAMÁROVÁ. Orálna hygiena. Druhé doplnené vydanie. Prešov: Pavol Šidelský - Akcent print, 2015. 259 stran. ISBN 9788089295647. info
    doporučená literatura
  • ELIAŠOVÁ, Anna, Alexander KOVAĽ, Neda MARKOVSKÁ, Tatiana ČARNOKÁ, Markus ČIERNY, Ivo DŘÍZHAL, Alica KOVAĽOVÁ, Bohuslav NOVÁK a Andrea NOVÁKOVÁ. Orálna hygiena. Edited by Eva Kovaľová. Vydanie prvé. Prešov: Akcent, 2010. 667 stran. ISBN 9788089295241. info
  • BOTTICELLI, Antonella Tani. Dentální hygiena : teorie a praxe. Translated by Miloš Praus. [1. vyd.]. Praha: Quintessenz, 2002. 216 s. ISBN 8090318118. info
Výukové metody
Praktický nácvik
Metody hodnocení
Diskuse, 100% účast na stážích. Prezentace hygienické pomůcky. Zápočet.
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.