EN

LF:BKFY0222c Fyziologie II - cv. - Informace o předmětu

BKFY0222c Fyziologie II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Vojtěch Svízela (cvičící)
Mirka Hanousková (pomocník)
MUDr. Tibor Stračina (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Ing. Olga Švecová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BKFY0222c/FYZI: Čt 21. 2. 7:00–9:30 N02008, Čt 28. 2. 7:00–9:30 N02008, Čt 14. 3. 7:00–9:30 N02008, Čt 4. 4. 7:00–9:30 N02008, Čt 11. 4. 7:00–9:30 N02008, Čt 25. 4. 7:00–9:30 N02008, Čt 2. 5. 7:00–9:30 N02008
BKFY0222c/NUT: Út 19. 2. 10:00–12:30 N02008, Út 26. 2. 10:00–12:30 N02008, Út 12. 3. 10:00–12:30 N02008, Út 2. 4. 10:00–12:30 N02008, Út 9. 4. 10:00–12:30 N02008, Út 30. 4. 10:00–12:30 N02008
BKFY0222c/PA: Út 26. 2. 7:00–9:30 N02008, Út 19. 3. 7:00–9:30 N02008, Út 9. 4. 7:00–9:30 N02008, Út 30. 4. 7:00–9:30 N02008
BKFY0222c/VS: Út 19. 2. 7:00–9:30 N02008, Út 12. 3. 7:00–9:30 N02008, Út 2. 4. 7:00–9:30 N02008, Út 23. 4. 7:00–9:30 N02008, Z. Nováková
Předpoklady
BKFY0121c Fyziologie I-cvič.
BKFY0121c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem je naučit studenta prakticky ovládat základní vyšetřovací metody pro hodnocení funkcí organismu důležitých pro klinickou praxi ve svém oboru. Získané výsledky umět zhodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student na úrovni studovaného oboru schopen ;
- provést prakticky základní funkční vyšetření orgánových systémů člověka ;
- interpretovat získané záznamy ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu ;
- odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi;
- zhodnotit naměřené výsledky a vysvětlit případné odchylky
Osnova
 • Metabolismus a jeho měření. Hodnocení stavu výživy. Stanovení jídelního lístku;
 • Elektrokardiografie (EKG);
 • Model aortálního pružníku. Funkční zkoušky tepen a žil.Proudění krve v žilách;
 • Zevní projevy srdeční činnosti (krevní tlak, úder srdečního hrotu, srdeční ozvy, palpační vyšetření tepu);
 • Ergometrie.
Literatura
  doporučená literatura
 • NOVÁKOVÁ, Zuzana a Robert ROMAN. Praktická cvičení z fyziologie a neurověd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 152 s. ISBN 9788021063723. info
 • WILHELM, Zdeněk a Zuzana NOVÁKOVÁ. Praktická cvičení z Fyziologie - pro studenty bakalářských oborů. In Praktická cvičení z Fyziologie. 1.vydání. Brno: Masarykova universita v Brně - Lékařská fakulta, 2004. s. 1-94, 94 s. ISBN 80-210-2601-4. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních, kompletní vypracování všech laboratorních protokolů, absolvování 3 průběžných testů a úspěšné napsáni zápočtového testu. Průběžný test se skládá z 10 náhodně vybraných otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 50% správných odpovědí. Zápočtový test se skládá z 20 náhodně vybraných otázek, k úspěšnému zvládnutí je potřeba mít alespoň 60% správných odpovědí.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.
A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BKFY0222c