BKZF031 Základy farmakologie

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0.5/0.5/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Eva McCaskey Hadašová, CSc. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. PŘEDNÁŠKA (6. 10. 2006): Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. 2. PŘEDNÁŠKA (13. 10. 2006): Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Lékové závislosti. Účelná farmakoterapie. 1. cvičení (20. 10. 2006): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. 2. cvičení (27. 10. 2006): Farmakologie periferního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznamy: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo. 3. cvičení (3. 11. 2006): Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Demonstrace farmakologického pokusu - videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 3. PŘEDNÁŠKA (10. 11. 2006): Antibiotika a chemoterapeutika. 4. PŘEDNÁŠKA (17. 11. 2006): Státní svátek. 4. cvičení (24. 11. 2006): Závěrečný test. Zápočet. Kolokvium.
Literatura
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy: J. Neuwirth, Klinická propedeutika - bude zapůjčeno na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 1. vyd. Praha: Triton, 1999. 461 s. ISBN 8085875969. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
Metody hodnocení
Přednášky i cvičení v pátek 13.00-14.40 hod (3. – 10. týden výuky, od 6. 10. 2006) Přednášky: Chirurgická posluchárna. Cvičení: učebna Farmakologického ústavu. Přednášky i semináře jsou povinné. Tématické okruhy, ze kterých budou studenti při KOLOKVIU odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv. Mechanismy účinků léčiv. Základy farmakokinetiky. Lékové interakce. Nežádoucí účinky léčiv. Obecné zásady terapie otrav. Lékové závislosti. Účelná farmakoterapie. Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Zásady předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického. Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Antibiotika a chemoterapeutika.
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu LF MU, Tomešova 12 - denně od 13.00 do 14.00 hod, tel: 5 4949 3070. Výběr z učebnice pro zdravotnické školy bude studentům zapůjčen na 1. semináři. Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.