BLEP061p Řízení ekonom. a právo - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Divoký (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Mgr. Jaroslav Divoký (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Michaela Gregorovičová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 8:00–9:40 A11/327
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Soustava zdravotní péče je složitým sociálním systémem, k jehož náležité funkci jsou nezbytné znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě a o mnoha dalších oblastech. Smyslem předmětu je poskytnout studentům základní informace o dvou zmiňovaných oblastech, a to o managementu ve zdravotnictví a zdravotnickém právu. V bloku věnovaném managementu je cílem seznámit studenty s teoretickými východisky zdravotnického managementu, vysvětlit jim základní metody a poukázat na přednosti i rizika aplikace manažerských technik ve zdravotnickém systému. Cílem druhého bloku věnovaného právu je uvést studenty do systému práva, seznámit je s teorií práva i se základy jednotlivých právních odvětví s důrazem na jejich vztah k problematice zdravotnictví. Zvláštní pozornost bude věnována manažerským metodám a právním otázkám souvisejícím s provozem laboratoří.
Výstupy z učení
Student bude mít:
- základní znalosti o řízení, ekonomii, právu a legislativě ve zdravotnictví.
Osnova
  • 1. Úvodní přednáška, základní pojmy, podmínky zkoušky, Zdroje, orientace v systému 2. Podmínky pro provozování zdravotní péče v české republice, povinnosti a práva, poskytovatele ZS; Podmínky pro provozování podnikatelské činnosti obecně 3. Úvod do soukromého práva 4. Prameny zdravotnického práva, státní správa a samospráva ve zdravotnictví 5. Odpovědnost ve zdravotnictví 6. Personální řízení, management zaměstnanců, zdanění práce, mzdová agenda, Odpovědnost vedení organizace, 7. Pracovněprávní předpisy, práva zaměstnance, 8. Specifika personálních problémů ve zdravotnickém provozu, BOZP 9. Práva pacienta, Právní specifika dětských pacientů 10. Úvod do veřejného, správního a trestního práva v ČR 11. Daňový systém ČR, sociální zabezpečení v ČR 12. Financování zdravotnictví v ČR a v EU, finanční struktura podnikatelského a veřejnoprávního poskytovatele zdravotních služeb 13. Léky v ČR – distribuce, právní úprava, ekonomické otázky 14. Specifické zdravotní služby, ekonomické a právní otázky 15. Aplikace nabytých znalostí do provozu zdravotnické laboratoře, (opakovací přednáška)
Literatura
    povinná literatura
  • Sbírka zákonů
    neurčeno
  • BLAŽEK, Ladislav. Management : organizování, rozhodování, ovlivňování. 2., rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. 211 s. ISBN 9788024744292. info
  • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zkouška bude mít podobu písemného testu s testovými i otevřenými otázkami. Okruhy zkoušky odpovídají tématům přednášek
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BLEP061p