BLKPP011p První pomoc - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
4. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Miloš Chobola (přednášející)
MUDr. Lukáš Růžek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (přednášející)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: porozumění základním životním funkcím a jejich poruchám; osvojení si aktuálních postupů neodkladné resuscitace a laické první pomoci při úrazech a onemocněních.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundrání vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
Osnova
 • Základní neodkladná resuscitace. Posouzení situace, základní životní funkce, zajištění průchodnosti dýchacích cest, umělé dýchání. zástava krevního oběhu. Guidelines 2005.
 • Neodkladná resuscitace dětí. Náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • Krvácení šok.
 • Poruchy vědomí, křečové stavy.
 • Úrazy hlavy, krku, páteře, pánve.
 • Úrazy hrudníku, břicha, konetin .
 • Dopravní nehody, hromadná neštěstí, situace s mnoha zraněnými, polytrauma. Naléhavé stavy u diabetiků.
 • Pokození teplem, chladem, elektrickým proudem, chemikáliemi.
 • Úrazy a akutní pokození očí.
 • Naléhavé stavy v gynekologii a porodnictví.
 • Bolest na hrudi, tonutí.
 • Uštknutí hadem, pokousání zvířaty, bodnutí hmyzem, alergické reakce. Otravy.
Literatura
  povinná literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
  doporučená literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:BLKPP011p!
Výukové metody
Výuka je teoretická a probíhá formou přednášek. Hlavní výukovou pomůckou jsou prezentace a videosekvence. Praktické dovednosti získají studenti na cvičení.
Metody hodnocení
Kolokvium = ústní zkouška Součástí zkoušky je praktické provedení kardiopulmonální resuscitace na modelu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
V podzimním semestru 2018 není předmět na LF otevřen.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.