BOMI0111s Mikrobiologie a imunologie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lukáš Vacek (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Herníková
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předpokládá se, že studenti mají odpovídající znalosti biologie na středoškolské úrovni.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kuru by student student popíše základní pojmy lékařské mikrobiologie, vyjmenuje původce nejdůležitějších infekcí, definuje základní pojmy imunologie, popíše zásady užívání biocidů, antibiotik a očkovacích látek v obecné rovině. Vyjmenuje nejdůležitější původce infekcí jednotlivých částí oka a vysvětlí principy boje s mikroby v oftalmologii (péče o kontaktní čočky apod.)
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu student:
- popíše základní pojmy lékařské mikrobiologie,
- vyjmenuje původce nejdůležitějších infekcí,
- definuje základní pojmy imunologie,
- popíše zásady užívání biocidů, antibiotik a očkovacích látek v obecné rovině.
Osnova
 • Téma 1 Základní mikrobiologické pojmy. Rozdělení mikrobiologie. Patogenita a virulence
 • Téma 2 Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod
 • Téma 3 Přehled mikrobů napadajících oko I
 • Téma 4 Přehled mikrobů napadajících oko II
 • Téma 5 Desinfekce a sterilizace s důrazem na oko
 • Téma 6 Antimikrobiální látky obecně a v oftalmologii
 • Téma 7 Základy imunologie obecně a imunologie oka
 • Téma 8 Původci konjunktivitid a keratitid
 • Téma 9 Původci zánětů episklery a skléry. Původci uveitid včetně uveitid v dětství. Záněty zrakového nervu. Oční komplikace u infekce HIV/AIDS a zánětlivé komplikace očních operací
 • Téma 10 Zánětlivá onemocnění očnice. Obecně kostí, kloubů, svalů ran a měkkých tkání, jakož i infekce krevního řečiště a nervového systému
 • Téma 11 Přehled dalších infekcí lokalizovaných mimo oko a jejich původců
 • Téma 12 Nozokomiální nákazy nejen v oftalmologii
 • Téma 13 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 14 Mykotičtí a parazitární původci infekcí
Literatura
  povinná literatura
 • Skripta pro předmět, dostupná ve Studijních materiálech IS MU
 • Prezentace k jednotlivým seminářům, dostupné ve Studijních materiálech IS MU
  doporučená literatura
 • HAMPLOVÁ, Lidmila. Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie, hygiena pro bakalářské studium a všechny typy zdravotnických škol. 1. vydání. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. 263 stran. ISBN 9788073879341. info
Výukové metody
Seminář
Metody hodnocení
Účast ve výuce: je povoleno mít jednu absenci bez nutnosti oficiální omluvenky + dvě další oficiálně omluvené cestou IS MU. V případě většího počtu omluvených absencí (dlouhodobá nemoc apod.) určí vyučující způsob jejich nahrazení. Průběžné odpovědníky: cca deset otázek z každého týdne, které studenti odpovídají online. Počet pokusů není omezen, ale na konci je třeba mít celý odpovědník správně. Závěrečný test (rozsah 40 až 50 otázek, psaný test s variantami a-b-c-d, jedna správná odpověď). V případě druhého opravného termínu ústní forma ověření znalostí.
Informace učitele
Kontakt: MUDr. Ondřej Zahradníček zahradnicek@fnusa.cz, +420 543 183 113
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.