BPPR051c Zdravotnické právo a profesní legislativa - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Jana Konečná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jaroslav Divoký (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Jana Sovová (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Sovová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 23. 11. 15:00–17:00 A11/234, Út 27. 11. 16:00–17:40 A22/116 aula, Pá 30. 11. 13:00–15:00 A11/234, Út 4. 12. 16:00–17:40 A22/116 aula, Pá 7. 12. 13:00–15:00 A11/234, Út 11. 12. 16:00–17:40 A22/116 aula, Pá 14. 12. 13:00–15:00 A11/234, Út 18. 12. 16:00–17:40 A22/116 aula, Pá 21. 12. 13:00–15:00 A11/234
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Obsahem předmětu je seznámení se základy sytému práva a jednotlivých právních odvětví. Zvláštní důraz je kladen na právní problematiku vyskytující se při poskytování zdravotní péče a to na všech úrovních.
Osnova
  • 1. Stát a právo - základní pojmy teorie práva, právní odvětví, prameny práva, soukromé a veřejné právo, dělba moci, základy ústavního práva 2. Veřejná správa - základní pojmy z veřejné správy, státní správa a samospráva, základní prameny správního práva, správní řízení 3. Základy práva občanského - základní prameny občanského práva, občanský zákoník, věcná práva, závazková práva, vybrané smluvní typy, kupní smlouva, právní úprava dědění, odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení, základy občanského práva procesního, zásady civilního procesu 4. Základy práva rodinného - vztahy mezi manžely, vztahy mezi rodiči a dětmi, vzájemná vyživovací povinnost 5. Základy práva obchodního - základní prameny obchodního práva, obchodní zákoník - struktura, hospodářská soutěž, obchodní společnosti a družstvo, obchodní závazkové vztahy, některé vybrané smluvní typy 6. Základy práva pracovního - základní prameny pracovního práva, zákoník práce - struktura, subjekty pracovního práva, odborové organizace - vznik a poslání, pracovní poměr - vznik, trvání a zánik, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, odpovědnostní vztahy, pracovní podmínky žen a mladistvých, kolektivní vyjednávání, kolektivní smlouvy, stávka, výluka, mzdové a platové předpisy 7. Zdravotnické právo - prameny zdravotnického práva, veřejné zdravotní pojištění, subjekty zúčastněné na zdravotním pojištění, práva a povinnosti pojištěnců a plátců pojistného, zdravotní pojišťovny, práva a povinnosti jednotlivých subjektů v péči o zdraví, odpovědnostní vztahy, mlčenlivost, ochrana soukromí, detence, státní správa a samospráva ve zdravotnictví, stavovské komory 8. Základy trestního práva a přestupkové právo - prameny trestního práva, zásady trestního práva hmotného a procesního,vybrané trestné činy, druhy trestů, průběh trestního řízení, přestupky - pojem a průběh řízení, sankce
Literatura
  • PRUDIL, Lukáš. Základy právní odpovědnosti ve zdravotnictví. 3. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 79 s. ISBN 80-7013-409-7. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BPPR051c