BPPS061p Ošetřovatelská péče v psychiatrii - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
1.4/0/0. 21. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Elis Bartečků, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Pavla Linhartová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Michaela Mayerová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jitka Hüttlová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Adam Fiala (přednášející)
MUDr. Petra Štrocholcová (přednášející)
MUDr. Pavel Křenek (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle výuky jsou:
- získání teoretických znalostí o organizaci psychiatrické péče
- získání teoretických znalostí o příznacích psychiatrických poruch
- získání znalostí o psychofarmakologické léčbě v těhotenství a laktaci
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu bude student schopen:
- porozumět organizaci a významu psychiatrické péče v gynekologii a porodnictví;
- popsat a rozpoznat příznaky nejčastějších psychických poruch;
- navrhnout modifikace ošetřovatelského postupu u pacientů s psychiatrickými poruchami;
- navrhnout vhodný ošetřovatelský postup při péči u neklidného pacienta.
Osnova
 • Základy organizace psychiatrické péče
 • Psychiatrická diagnostika
 • Poruchy jednotlivých psychických funkcí
 • Afektivní poruchy - schizofrenie
 • Poruchy vyvolané užíváním psychoaktivních látek
 • Poruchy osobnosti - neurotické poruchy a poruchy vyvolané stresem
 • Poruchy příjmu potravy
 • Základy terapie psychických poruch
 • Farmakoterapie a další biologické způsoby léčby v psychiatrii
 • Akutní stavy v psychiatrii a jejich terapeutické ovlivnění; duševní poruchy v šestinedělí;
 • psychofarmaka v graviditě a při kojení.
Literatura
  povinná literatura
 • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
 • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
 • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
  doporučená literatura
 • RABOCH, Jiří, Pavel PAVLOVSKÝ a Dana JANOTOVÁ. Psychiatrie : minimum pro praxi. 5. vyd. Praha: Triton, 2012. 239 s. ISBN 9788073875824. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Obecná psychiatrie. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 192 s. ISBN 8071844942. info
 • ZVOLSKÝ, Petr. Speciální psychiatrie. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2003. 206 s. ISBN 8071842036. info
 • KRATOCHVÍL, Stanislav. Základy psychoterapie. 5. přeprac. vyd. Praha: Portál, 2006. 383 s. ISBN 8073671220. info
Výukové metody
Teoretické semináře
Kazuistické semináře
Metody hodnocení
Evidence docházky na přednášky (je povolena 1 absence)
Kolokvium formou písemného testu (Jedná se o test s výběrem jedné správné odpovědi. Test má 10 otázek, pro úspěšné absolvování testu musí student správně zodpovědět alespoň 6 otázek.)
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Výuka probíhá v jarním semestru každou středu od 10.00-12.30 hod. na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno Bohunice, Jihlavská 20 - budova G, posluchárna 1. patro.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/BPPS061p