BPVZ031p Výzkum v porodní asistenci - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
1.4/0/0. 20. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lenka Veselá (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 10. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 12. 10. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 19. 10. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 26. 10. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 2. 11. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 9. 11. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 16. 11. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 23. 11. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 30. 11. 11:00–13:30 F01B1/519, Po 7. 12. 11:00–13:30 F01B1/519
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je osvojení vědomostí ze základů vědeckého výzkumuv nelékařských oborech a sociálních vědách a základů zpracování statistických dat tak, aby byl vytvořen obecný základ pro zpracování a realizace tématu výzkumu v porodní asistenci při přípravě bakalářské práce. Student získá představu o základech strategie výzkumu a vědecké práce, osvojí si základní pojmy pravděpodobnosti a deskriptivní statistiky a základní dovednosti deskriptivního statistického zpracování dat. Bude tak schopen provést základní průzkum, zpracovat získaná data a správně interpretovat získané poznatky. Všechny získané znalosti včetně základů typografie pak následně student prakticky aplikuje při zpracování bakalářské práce. Předmět popíše logiku základních přístupů k výzkumu a poskytne přehled výzkumných technik. Poskytne zázemí pro formulaci výzkumných otázek a realizaci základních a velmi jednoduchých typů výzkumu. Součástí kursu je představení základních principů výzkumu na příkladech konkrétních prací a také formulace vlastního předběžného návrhu výzkumu. Kurs je ukončen zápočtem na základě odevzdání předběžného návrhu výzkumu.
Výstupy z učení
Po absolvování studia by student měl v oblasti kognitivní:
- znát základní formy výzkumu, jejich využití a přínos;
- definovat základní výzkumné nástroje (dotazník, záznamový arch, interview);
- identifikovat vhodné nástroje pro základní analýzu dat;
- vyjmenovat rizika nesprávné interpretace získaných dat;
Po absolvování studia by studen měl v oblasti psychomotorické:
- formulovat výzkumný problém, výzkumnou otázku a předpoklady zjištění;
- uplatnit odpovídající rozhodovací procesy ve výběru vhodné formy výzkumu a výzkumného nástroje dle stanoveného problému;
- interpretovat základní přehled získaných dat;
- konstruktivně kriticky zhodnotit předkládaný vědecký text;
Po absolvování studia by studen měl v oblasti afektivní:
- chápat principy etického přístupu ve výzkumu;
- oceňovat význam výzkumu v v porodní asistenci;
Osnova
 • Přednášky:
 • Věda, empirie, výzkum, jeho formy a rozdělení;
 • výzkum v ošetřovatelství, kritické myšlení jako základ rozvoje vědního oboru;
 • Recenze na odbornou publikaci - konstruktivně kritická analýza;
 • Retrospektivní a prospektivní výzkumné postupy;
 • Kvantitativní průzkum (se zřetelem na dotazníkový průzkum);
 • Základy popisné statistiky, průzkumová analýza;
 • Kvalitativní průzkum (se zřetelem na rozhovor);
 • Organizační formy ve vědecké komunikaci publikaci;
Literatura
  doporučená literatura
 • BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ a Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6. epub url html PURL info
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Výzkum v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 175 s. ISBN 9788024727134. info
 • BÁRTLOVÁ, Sylva, Petr SADÍLEK a Valérie TÓTHOVÁ. Výzkum a ošetřovatelství. Vydání druhé, přepracova. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 185 stran. ISBN 9788070134672. info
 • SILVERMAN, David. Ako robiť kvalitatívny výskum : praktická príručka. Translated by Martin Štulrajter. Bratislava: Ikar, 2005. 327 s. ISBN 8055109044. info
 • DISMAN, Miroslav. Jak se vyrábí sociologická znalost : příručka pro uživatele. 3. vyd. Praha: Karolinum, 2000. 374 s. ISBN 9788024601397. info
Výukové metody
přednáška, diskuse, četba, písemné přípravy
Metody hodnocení
Hodnocení: kolokvium Prezentace plánu závěreční práce (šablona prezentace viz. studijní materiály předmětu).
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2021.