Předmluva

Jednou z prvních zkušeností v pregraduálním vzdělávání zdravotnických pracovníků v oblasti výzkumu je zpracování závěrečné práce a její obhajoba. Realizace závěrečné práce se řídí doporučeními, která je nutno akceptovat stejně jako nejnovější trendy v řešené problematice. Ke zpracování práce je třeba přistupovat aktivně, zodpovědně, s respektováním etických a morálních zásad.

Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Pro účely této publikace se výzkumníkem rozumí student – autor bakalářské práce, diplomové práce, seminární práce, nebo kdokoliv, kdo bude realizovat výzkum. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Výzkumník je seznámen se způsoby uchopení tématu závěrečné práce, pravidly a doporučeními pro realizaci výzkumu.

Koncepce předkládané metodologie vychází z letité zkušenosti autorů publikace s vedením a oponováním závěrečných prací, ale i z vlastní participace na výzkumu. Věříme, že publikace nabízí čtenářům cenné rady a návody, jak dosáhnout žádaného úspěchu nejen při zpracování závěrečné práce, ale i při realizaci preklinického výzkumu i výzkumu v klinické praxi.

Kolektiv autorů

Ke stažení

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
Stáhnout publikaci ve formátu PDF
Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
Stáhnout publikaci ve formátu ePub

Autoři kapitol

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Mgr. Dana Dolanová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU (autentizováno)

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Zdeňka Knechtová

Mgr. Zdeňka Knechtová

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D., MBA

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Mgr. Edita Pešáková, DiS.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PhDr. Simona Saibertová

PhDr. Simona Saibertová

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Soldánová

Mgr. Dana Soldánová

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

PhDr. Marie Zítková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU


Editoři publikace

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

PhDr. Natália Beharková, Ph.D.

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Dana Soldánová

Mgr. Dana Soldánová

Katedra ošetřovatelství – Pracoviště nelékařských oborů
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Osobní stránka v IS MU

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Mgr. Jiří Kratochvíl, Ph.D.

Knihovna univerzitního kampusu – Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Masarykova univerzita

Osobní stránka v IS MU

Technická a grafická spolupráce

logo Informační systém Masarykovy univerzity

Servisní středisko pro e-learning na MU

Součást uživatelské podpory IS MU, Fakulta informatiky MU

  • Technická realizace publikace (design, typografie a příprava webových stránek)
  • Grafická korekce obrázků
  • Tvorba interaktivních animací
  • Příprava formátů pro tisk (PDF) a mobilní zařízení (ePub)

Stránky Servisního střediska na Elportále MU

Tiráž

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Multimediální elektronický výukový materiál

Kolektiv autorů

První vydání

Vydala Masarykova univerzita, Brno 2019

Vytvořeno ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU,
Fakulta informatiky Marykovy univerzity, Brno 2019

Publikováno na Elportále, ISSN 1802-128X

ISBN 978-80-210-9370-6 (online : HTML)
ISBN 978-80-210-9371-3 (online : ePub)

© 2019 Masarykova univerzita