Přílohy

Přílohy 1–8 ve formátu docx

Příloha 1 Bakalářská práce – titulní strana knižních desek (odkaz do textu)

Příloha 2 Diplomová práce – titulní strana knižních desek (odkaz do textu)

Příloha 3 Bakalářská práce – titulní list (odkaz do textu)

Příloha 4 Diplomová práce – titulní list (odkaz do textu)

Příloha 5 Prohlášení autora (odkaz do textu)

Příloha 6 Poděkování (odkaz do textu)

Příloha 7 Anotace – český jazyk (odkaz do textu)

Příloha 8 Anotace – anglický jazyk (odkaz do textu)

Příloha 9 Pokyny pro vkládání závěrečné práce do archivu Informačního systému Masarykovy univerzity (IS MU) (odkaz do textu)

Příloha 10 Formulace klinické (výzkumné) otázky (odkaz do textu)

Příloha 11 Ukázka kódování softwérem MaxQDA (odkaz do textu)