BPZG0121 Ošetřovatelská péče v gynekologii I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 28. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Igor Crha, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 13:00–14:40 N03520
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je naučit studenty interpretovat znalosti v oblasti prevence, monitorování, diagnostiky a terapie v oblasti gynekologie, dále naučit je aktivně aplikovat získané znalosti v péči o ženy v oblasti reprodukční gynekologie (operativní a konzervativní léčba); a karcinologie; v neposlední řadě pak aktivně aplikovat získané znalosti v oblasti dětské gynekologie;
Výstupy z učení
Studentka je schopna:
- interpretovat a orientovat se v prevenci, dispenzarizaci, diagnostice a léčbě ženských chorob včetně onemocnění prsu.
- aplikovat aktivně získané vědomosti do péče o ženy v oblasti reprodukční gynekologie, operační i konzervativní léčbě gynekologických onemocnění, při onkogynekologických onemocněních a v ambulanci dětské gynekologie.
Osnova
 • Základní témata předmětu: 1. Anatomie reprodukčních orgánů ženy
 • 2. Vyšetřovací metody v gynekologii
 • 3. Ultrazvuk v gynekologii
 • 4. Vrozené vývojové vady rodidel
 • 5. Neurohumorální řízení cyklu
 • 6. Poruchy menstruačního cyklu
 • 7. Endometrióza
 • 8. Dětská gynekologie
 • 9. Nepravidelné polohy vnitřních rodidel
 • 10. Klimakterium
 • 11. Záněty rodidel (STD)
 • 12. Plánované rodičovství
 • 13. Neplodnost
 • 14. Laktační poradenství
Literatura
 • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
Výukové metody
Provázané výukové bloky reflektující osnovu přemětu. Diskuse, příprava vybraných témat. Využití multimediálních materiálů a výukových modelů (simulátorů). Přednášky, diskuse v hodině. Elektronické zdroje: http://telemedicina.med.muni.cz/gynekologie http://portal.med.muni.cz http://www.mefanet.cz
Metody hodnocení
Kontinuální ověřování - znalosti, porozumění a možné aplikace. Ústní ověření znalostí - zkouška. Písemný test.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPZG0121