BRCR0321c Cvičení z radiodiagnostiky

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.7/0. 11. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Buček (cvičící)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRCR0321c/A: Čt 14. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 15. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Po 18. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Út 19. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, St 20. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Čt 21. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 22. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Po 25. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Út 26. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, St 27. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Čt 28. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 29. 11. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2
BRCR0321c/B: Čt 3. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 4. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Po 9. 12. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, Út 10. 12. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, St 11. 12. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, Čt 12. 12. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, Pá 13. 12. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q
BRCR0321c/C: Čt 10. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 11. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Po 14. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Út 15. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, St 16. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Čt 17. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 18. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Po 21. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Út 22. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, St 23. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Čt 24. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 25. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2
BRCR0321c/D: Čt 17. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 18. 10. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Po 2. 12. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Út 3. 12. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, St 4. 12. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Čt 5. 12. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2, Pá 6. 12. 7:00–15:00 Vývěska, 1. patro, Pavilon I2
Předpoklady
BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět Konvenční radiodiagnostika a rozvíjí a prohlubuje teoretické znalosti, učí praktickým dovednostem a potřebným návykům potřebným k provádění vyšetření pacientů a klientů všech věkových kategorií v různém zdravotním stavu. Absolventn umí vyšetřit pacienta všech věkových kategorií, používat radiologickou technologii a aplikovat ji na péči pacienta. Dokáže interpretovat a provádět optimalizaci dávky, zajistit jakost. Zvládá organizační aspekty své práce. Zná svou klinikou odpovědnost. Jedná správně ve vztahu k nemocným, příslušníkům jeho rodiny, k pracovníkům zdravotnického zařízení.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- umí vyšetřit pacienta všech věkových kategorií,
- používá radiologickou technologii a aplikuje ji na péči pacienta.
- dokáže interpretovat a provádět optimalizaci dávky, zajistit jakost.
- zvládá organizační aspekty své práce.
- zná svou klinikou odpovědnost.
- jedná správně ve vztahu k nemocným, příslušníkům jeho rodiny, k pracovníkům zdravotnického zařízení.
Osnova
  • 1. Organizace rentgenového provozu 2. Bezpečnost práce 3. Ochrana před zářením 4. Vznik, tvorba a kvalita rtg. Obrazu 5. Archivace 6. Přístrojová technika – rtg přístroje, nářadí, příslušenství a ochanné pomůcky 7. Práce s fimovm a jiným materiálem, filmové programy, kazety, zesilovací folie 8. Zpracování filmového materiálu a technické vady rentgenogramů 9. Zobrazovací a záznamové možnosti – skiaskopie, tomografie, kinematografie, videozáznam, digitální záznam, paměťové luminiscenční folie, přímá digitální radiografie 10. Senzitometrie, senzitometrie 11. Farmakodiagnostika 12. Kontrastní látky 13. Příprava a postupy pro vyšetřování rentgenem a ošetřování 14. Projekce jednotlivých částí těla 15. Rtg vyšetřovací metody trávicí trubice 16. Rtg vyšetřovací metody v osteologii, pulmologii, mammologii, gynekologii a porodnictví, urologii, ORL, stomatologii 17. Snímkování pojízdnými rentgenovými přístroji 18. Rtg vyšetřovací metody v pediatrii 19. Endoskopické radiologické metody 20. Zobrazovací metody v neurologi 21. Angiografie, DSA 22. Digitální radiografie 23. Výpočetní tomografie 24. Ultrasonografie 25. Magnetická rezonance 26. Diapeutické metody
Literatura
    doporučená literatura
  • SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 368 s. ISBN 9788024741086. info
  • VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. 153 s. ISBN 9788024431260. info
  • STEKLÝ, Luboš. Vybrané kapitoly z rentgenologie a z anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 102 s. ISBN 8070132760. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou seminářů.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRCR0321c