BRIR0511p Intervenční radiologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
3/0. 45. 1 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRZP0422p Konv. zobraz. postupy II && BRCR0422c Cvičení z radiodiagnostiky II
Základy radiobiologie, radiofyziky a biofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován pro získání teoretických znalostí a jejich následného uplatnění v praxi pro oblast intervenční radiologie.
Výstupy z učení
• seznámit s druhy intervenčních výkonů a jejich provedení • seznámit s indikační vhodností výkonů • seznámit s možnými komplikacemi intervenčních výkonů
Osnova
  • Vaskulárná výkony: 1. Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) 2. Instrumentarium pro PTA 3. Stenty a stengrafty 4. Endoluminální léčba aneuryzmat aorty 5. Neurointervence 6. Kavární filtry 7. TIPS 8. Embolizace (materiál, indikace) 9. Trombolýza 10. Chemoterapie Nevaskulární intervence: 1. Biopsie tenkou jehlou a core cut 2. Drenáže pleurální dutiny, perikardu, cyst a jiných patologických dutin 3. Nefrostomie 4. PTC a drenáže žlučových cest 5. Dilatace stenóz jícnu, střev, močových cest
Literatura
    doporučená literatura
  • PROCHÁZKA, Václav a Vladimír ČÍŽEK. Vaskulární diagnostika a intervenční výkony. Praha: Maxdorf, 2012. 217 s. ISBN 9788073452841. info
  • PÁNEK, Jiří a Vlastimil VÁLEK. Intervenční metody u nádorů gastrointestinálního traktu - přehled metod. In XXXIV. Brněnské onkologické dny. Brno: Masarykův onkologický ústav v Brně, 2010. s. 181-182, 2 s. ISBN 978-80-86793-15-3. info
  • VÁLEK, Vlastimil, Tomáš ANDRAŠINA, Zdeněk KALA, Igor KISS, Jiří TOMÁŠEK a Lenka OSTŘÍŽKOVÁ. Intervenční radiologie u onkologických onemocnění. Čes. radiologie, Galen, 2010, roč. 64, č. 2, s. 93-102. ISSN 1210-7883. info
  • KRAJÍČEK, Milan, Jan H. PEREGRIN, Miloslav ROČEK a Pavel ŠEBESTA. Chirurgická a intervenční léčba cévních onemocnění. 1. vydání. Praha: Grada, 2007. 436 stran. ISBN 9788024706078. info
  • JANOUŠEK, Stanislav. Akutní a intervenční kardiologie na sympoziu ACC v Orlandu 2005. Akut Kardiol, 2005, roč. 3, č. 2, s. 124-126. info
  • KRAJINA, Antonín a Jan H. PEREGRIN. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. 835 s. ISBN 8086703088. info
  • KRAJINA, Antonín a Jan H. PEREGRIN. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. 835 s. ISBN 8086703088. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.