BRMR0422p Magnetická rezonance II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
3/0/0. 45. 1 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRMR0321p Magnetická rezonance - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět podrobněji rozebírá teoretické základy MR zobrazování s rozborem jednotlivých modalit a jejich uplatnění v praxi.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen vysvětlit teoretické základy principů MR zobrazování, seznámí se ze základními typy sekvencí a jejich využitím v praxi. Naučí se normálním nálezům v MR obraze a pozná odchylky a patologii od normy.
Osnova
  • 1. Fyzikální a technický úvod k vyšetření MR, postprocessing 2. Mozek a mícha 3. Hlava a krk 4. Hrudník, prs 5. Srdce a cévy 6. Játra a žlučové cesty, pankreas, slezina 7. Ledviny 8. Pánev mužská 9. Pánev ženská 10. Skelet, klouby a měkké tkáně
Literatura
  • Haaga J.R.: Comouter Tomography and Magnetic Resonance Imaging of the Whole Body, Mosby, 1994
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
  • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
Přítomnost na výuce je nezbytná pro udělení zápočtu, předmět je ukončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.