BSPPpv01 Podpora výuky - První pomoc

Lékařská fakulta
podzim 2015
Rozsah
0/0. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Alena Komínková (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět podpora výuky první pomoc je koncipován jako plně funkční interaktivní e-learningový kurz, který má pomoci studentům využívat multimediální podporu výuky. První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci. Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmocerebrální resuscitace.
Osnova
 • Význam, rozdělení PP, zásady při poskytování PP, právní zodpovědnost, záchranný řetězec, orientační vyšetření postiženého, FF, hodnocení vědomí. Vyproštění, transport raněných, základní léčebné polohy, druhy ran - kritéria dělení, ošetření. Druhy obvazů, kritéria rozdělení, zásady při obvazování, obsah autolékárničky, základy obvazové techniky . Bezvědomí, základy resuscitace, pomůcky k zajištění průchodnosti volných cest dýchacích, kritéria ukončení resuscitace, známky smrti. Krvácení - druhy, technika ošetření, šok - známky, dělení, pravidlo 5 T. Poškození teplem - celkové, místní, popáleniny, inhalační trauma. Poškození chladem - celkové, místní. Poleptání - kyselinou, louhem. Poranění kloubů, kostí, šlach - diagnostika, ošetření. Poranění hrudníku, břicha, páteře - vyšetření postiženého, poranění hlavy, obličeje, oka, nosu, ucha, hltanu. Překotný porod. Polytrauma, tonutí, intoxikace PP u náhle vzniklých stavů - AIM, CMP, NPB, konvulzivní stavy, DM, astma. Případové studie k probraným tématům.
Literatura
 • HATÁK, Václav a Věra HANÁKOVÁ. Domácí právník : první pomoc v oblasti práva. Pardubice: Mayday, 2007. 287 s. ISBN 9788086986340. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 183 s. ISBN 9788024721835. info
 • KELNAROVÁ, Jarmila. První pomoc I : pro studenty zdravotnických oborů. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 109 s. ISBN 9788024721828. info
 • PETRŽELA, Michal. První pomoc pro každého. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 77 s. ISBN 9788024722467. info
 • První pomoc. Edited by Jordi Vigué, Translated by Lucie Buhajová. 1. vyd. Čestlice: Rebo Productions, 2006. 294 s. ISBN 8072345389. info
 • TRAPANI, Gianfranco a Enrico BERTINO. První pomoc a zdraví dítěte. Translated by Veronika Křenková. Vyd. 1. Praha: Portál, 2006. 144 s. ISBN 8073671379. info
 • SUSKÁ, Jitka a Hana ANDRÁŠKOVÁ. První pomoc. 2. vyd. Brno: Mravenec, 2005. 36 s. ISBN 808656083X. info
 • SCHEINAROVÁ, Adolfa. První pomoc. 3. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 83 s. ISBN 802440849X. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2., přeprac. vyd. Praha: Grada, 2004. 75 s. ISBN 8024706806. info
 • POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. 351 s. ISBN 8072622145. info
 • První pomoc. Translated by Lenka Šplíchalová. 1. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 2002. 232 s. ISBN 8072006126. info
 • První pomoc :pro střední zdravotnické školy. Edited by Monika Beránková - Anna Fleková - Blanka Holzhauserová. 1. vyd. Praha: INFORMATORIUM, 2002. 199 s., il. ISBN 80-86073-99-8. info
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9. info
 • BYDŽOVSKÝ, J. První pomoc. 1.vyd. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 80-247-0099-9. info
 • BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. Vyd. 1. Praha: Grada, 2001. 74 s. ISBN 8024700999. info
 • TECL, František. Moderní dětská traumatologie, první pomoc a prevence. Zdravotnické noviny, Praha,ČR: Strategie Praha s.r.o., 1998, roč. 47, č. 28, s. 1-3. ISSN 0044-1996. info
 • ZEMAN, M. První pomoc. 1.vyd. Praha: Galén, 1998. 148 s. ISBN 80-85824-46-9. info
 • ZEMAN, M. První pomoc. 1.vyd. Praha: Galén, 1998. 148 s. ISBN 80-85824-46-9. info
 • SCHEINAROVÁ, Adolfa. První pomoc. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 1996. 73 s. ISBN 8070675918. info
Výukové metody
Jedná se o e-learningový kurz, připravený jako podpora frontální a kontaktní výuky. - studenti jsou povinni prostudovat si učební matriályv jednotlivých tématech (modulech) a aktivně se účastnit diskuse v níž jsou řešeny úlohy problémového učení.
Metody hodnocení
Výuka v e-learningovém kurzu probíhá jako distanční studium navazující na kontaktní výuku předmětu první pomoc. Ukončení předmětu je součástí hodnocení v předmětu první pomoc a vyžaduje aktivní přístup studenta k plnění povinností a úkolů zadaých v e-kurzu.
Informace učitele
BERÁNKOVÁ, Monika, FLEKOVÁ, Anna, a HOLZHAUSEROVÁ, Blanka. První pomoc. 1. vyd. Praha: Informatorium, 2002. 199 s. ISBN 80-86073-99-8. BYDŽOVSKÝ, Jan. První pomoc. 2. přepracované vydání. Praha: Grada, 2004. 76 s. ISBN 80-247-0680-0. ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Nové doporučené postupy pro resuscitaci (KPR), publikované Evropskou radou pro resuscitaci [online]. 2005 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . ČESKÁ RADA PRO RESUSCITACI. Stanovisko Evropské rady pro resuscitaci ke změně ERC Guidelines a resusucitační praxi ze dne 4. 1. 2006 [online]. 2006 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . ERTLOVÁ, Františka, MUCHA, Josef, aj. Přednemocniční neodkladná péče. 1.vyd. Brno: IDV PZ, 2000. 340 s. ISBN 80-7013-300-7. EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL. New guidelines for resuscitation (CPR) published by the European resuscitation council [online]. 2005 [cit. 2006-7-25]. Dostupné na www: . POKORNÝ, Jiří, aj. Doporučení ERC pro resuscitaci 2005. Zdravotnické noviny. Praha: Mladá fronta a.s. ISSN 0044-1996. 2005, roč.54, č.50, s.10-13. POKORNÝ, Jiří. Lékařská první pomoc. 1. vyd. Praha: Galén, 2003, 2005. 351 s. ISBN 80-7262-241-5.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.