EN

LF:BSPY051x Ošetř. v psych. - praxe - Informace o předmětu

BSPY051x Ošetřovatelství v psychiatrii - odborná praxe

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/5/0. 75. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6:00–12:00 N03017, Čt 6:00–14:00 N03017, Pá 6:00–14:00 N03017
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u nemocných na psychiatrických odděleních. Studenti budou schopni: definovat specifika ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení, identifikovat potřeby nemocných na psychiatrickém oddělení, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných na psychiatrickém oddělení a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče u nemocných na psychiatrickém oddělení, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče u nemocných na psychiatrickém oddělení, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studentů. Během klinických stáží získávají přehled o duševních chorobách, klinických projevech, léčebných metodách (včetně biologických způsobů léčby) a ošetřování psychiatrických pacientů. Naučí se zásady cílené komunikace s psychiatricky nemocnými jedinci dospělého a dětského věku.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět specifikům a organizaci péče na psychiatrických odděleních
porozumět základním diagnózám v psychiatrii a jejich klinickým projevům
komunikovat s psychiatrickým pacientem
identifikovat potřeby psychiatrického pacienta
poskytovat ošetřovatelskou péči psychiatrickému pacientovi.
Osnova
 • Aplikace ošetřovatelského procesu na psychiatrickém oddělení.
 • První kontakt s nemocným a klinicky řízený pohovor.
 • Vyšetřovací metody v psychiatrii.
 • Základní psychické funkce a jejich poruchy (vnímání, myšlení).
 • Základní psychické funkce a jejich poruchy (paměť, intelekt, emoce).
Literatura
  doporučená literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • PETR, Tomáš a Eva MARKOVÁ. Ošetřovatelství v psychiatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. 295 s. ISBN 9788024742366. info
 • RABOCH, Jiří a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie, 1. vydání. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 466 s. ISBN 978-80-246-1985-9. info
 • MARKOVÁ, Eva, Martina VENGLÁŘOVÁ a Mira BABIAKOVÁ. Psychiatrická ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 352 s. ISBN 8024711516. info
Výukové metody
klinické stáže
účast na skupinových terapiích
skupinové diskuse
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/psych/vyukac.html
Klinické stáže probíhají na pracovišti: Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Psychiatrická klinika, Oddělení dětské a dorostové psychiatrie, Koedukované uzavřené oddělení, Jednotka intenzivní psychiatrické péče, Krizové centrum a otevřené oddělení. Clinical internships take place at the workplace: Faculty Hospital Brno-Bohunice, Department of Psychiatry, Department of Child and Adolescent Psychiatry, Coeducated closed department, Unit of intensive psychiatric care, Crisis center and open department.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSPY051x