BVMA061p Marketing - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D. (přednášející), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Garance
Ing. Pavla Odehnalová, Ph.D.
Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Katedra podnikového hospodářství - Ekonomicko-správní fakulta
Předpoklady
BVEO0422p Ekonomika II - přednáška
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů v oblasti marketingu s hlavním důrazem na marketing uplatňovaný v potravinářství a zemích Evropské unie. Absolvováním předmětu student získá znalosti o aplikaci marketingových metod v potravinářství a osvojí si praktické postupy pro řešení konkrétních problémů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu Marketing bude schopen student:
- samostatně zpracovat marketingový projekt zaměřený na marketingový popř. komunikační plán
- aplikovat teoretické poznatky z marketingu do praxe.
Osnova
  • Základní marketingové pojmy, definice marketingu, definice trhu, směna, hlavní cíle marketingové činnosti Vývojová stádia marketingu, marketingové koncepce Strategické plánování, podnikatelský záměr, poslání podniku, metodické aspekty tvorby plánů, časové hledisko Marketingové prostředí podniku Vnější prostředí - nekontrolovatelné faktory (makroprostředí) Vnitřní prostředí - faktory částečně kontrolovatelné (mezoprostředí), faktory plně kontrolovatelné (mikroprostředí) Nabídka a poptávka, elasticita poptávky, odhad budoucí poptávky Marketingový mix Výrobek, inovace výrobků, životní cyklus výrobku, klasifikace výrobků Cena, funkce ceny, typy cen Distribuce výrobků, distribuční cesty, fyzická distribuce Komunikační mix - reklama, publicita, podpora prodeje, osobní prodej Marketingový výzkum, cíle, metody, zásady konstrukce dotazníku, prezentace Analýza konkurence, konkurenční strategie Chování zákazníků Marketing služeb Etika a etiketa podnikání
Literatura
  • Procházka, P. Marketing. Brno: MZLU,1993
  • KOTLER, Philip a Kevin Lane KELLER. Marketing management. Edited by Tomáš Juppa, Translated by Štěpánka Collins - Viktor Faktor. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 788 s. ISBN 9788024713595. info
  • Marketing management. Edited by Philip Kotler. 10. rozšířené vyd. Praha: Grada, 2001. 719 s. ISBN 8024700166. info
  • KOTLER, Philip. Marketing, management : analýza, plánování, využití a kontrola. Edited by Stanislav Jurnečka, Translated by Václav Dolanský. 9. přepracované vyd. Praha: Grada, 1998. 710 s. ISBN 8071696005. info
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
kolokvium
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, podzim 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.