BVZF0521c Základy farmakologie I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (cvičící)
MVDr. Dagmar Vršková, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Karel Šlais, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (cvičící)
PharmDr. Lucia Zendulková Zahradníková, Ph.D. (cvičící)
doc. PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Alexandra Šulcová, CSc.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • 1. cvičení (19. 10. 2006): Lékařský předpis a jeho náležitosti. Přehled lékových forem a aplikačních způsobů. Předepisování léčivých přípravků. Český lékopis. Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. 2. cvičení(26. 10. 2006) : Farmakologie periferního nervového systému. Receptory sympatiku a parasympatiku, jejich farmakologické ovlivnění. Demonstrace farmakologických pokusů - videozáznamy: Ovlivnění funkce sympatiku na srdci in vitro. Ovlivnění funkce parasympatiku na srdci in vivo. 3. cvičení (2. 11. 2006) : Farmakologie alergických stavů. Histamin a antihistaminika. Antiastmatika. Demonstrace farmakologického pokusu - videozáznam: Antagonizace bronchokonstrikčního účinku histaminu. 4. cvičení (23. 11. 2006) : Závěrečný test. Zápočet. Kolokvium.
Literatura
  • Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika - bude zapůjčeno na 1. semináři na Farmakologickém ústavu
  • LÜLLMANN, Heinz. Barevný atlas farmakologie. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2001. 382 s. ISBN 807169973X. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie v kostce. 2., přeprac. vyd. V Praze: Triton, 2001. 520 s. ISBN 8072541811. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 272 s. ISBN 8071841846. info
  • HYNIE, Sixtus. Farmakologie pro bakalářské studium. 2. přeprac. vyd. Praha: Karolinum, 1996. s. i-x. ISBN 8071841854. info
Metody hodnocení
Výuka probíhá dvousemestrálně, formou přednášek a cvičení, vše je povinné. Podzimní semestr je ukončen závěrečným testem a zápočtem. Obsahem závěrečného testu bude obsah přednášek a cvičení, a také obsah předepsané studijní literatury, kterou studenti obdrželi na prvním cvičení (Výběr z učebnice pro zdravotnické školy, J. Neuwirth: Klinická propedeutika).
Tématické okruhy, ze kterých budou u ZKOUŠKY studenti odpovídat na otázky typu "multiple-choice": Klasifikace léčiv.
Základy technologie přípravy lékových forem – IPLP a HVLP.
Mechanismy účinků léčiv.
Základy farmakokinetiky.
Terapeutické monitorování plasmatických koncentrací léčiva.
Lékové interakce.
Nežádoucí účinky léčiv.
Obecné zásady terapie otrav.
Český lékopis.
Ustanovení o omamných a psychotropních látkách. Účelná farmakoterapie.
Lékařský předpis a jeho náležitosti.
Přehled lékových forem a aplikačních způsobů.
Farmakologie nervových systémů sympatického a parasympatického.
Farmakologie alergických stavů.
Histamin a antihistaminika.
Antiastmatika.
Antibiotika a chemoterapeutika.
Farmakoterapie vředové choroby.
Farmakoterapie cukrovky. Insuliny. Perorální antidiabetika.
Antiemetika.
Glukokortikoidy.
Anabolika.
Farmakoterapie nádorových onemocnění.
Imunomodulace, imunosuprese.
Průnik cizorodých látek do potravinových řetězců - antibiotika, pesticidy, hnojiva apod.
Živiny jako léčiva (vlákniny, aminokyseliny, rybí tuk, mastné kyseliny, tuky).
Škodliviny v potravinách (taniny, glutamát, konservační přísady, barviva).
Vliv diety na účinnost léčiv, vliv léčiv na stav výživy.
Parenterální výživa.
Látky vyvolávající závislost včetně léčiv. Vlivy kouření, terapie, prevence.
Léčivé rostliny, pěstování. Získávání a zpracování rostlinných drog.
Informace učitele
Výuka probíhá na Farmakologickém ústavu, Tomešova 12. Úřední hodiny sekretariátu denně od 13.00 do 14.00 hod, tel.: 5 4949 3070. Výběr z učebnic bude studentům zapůjčen na 1 semináři. Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3, 4, 5. Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008.