MFKI0742c Kinezioterapie v chirurgii a traumatologii I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/3/0. 45. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Alena Sedláková (cvičící)
Mgr. Simona Šrubařová, PhD. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student zná teoretické postupy v kinezioterapii a zvládá komplexnější fyzioterapeutické postupy v kinezioterapii, cvičení probíhají na jednotlivých klinikách u pacientů, jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u chirurgických a traumatologických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Traumatologická postižení hlezna a nohy a možnosti léčby
 • Poranění měkkých struktur kolenního kloubu a možnosti fyzioterapie při jejich léčbě
 • Úrazová poškození proximálního konce femoru, jejich léčba, fyzioterapeutické postupy
 • Úrazová problematika loketního kloubu
 • Bolestivé rameno a možnost fyzioterapie
 • Fyzioterapie při Morbus Bechtěrev
 • Možnosti fyzioterapie po operacích v oblasti hrudní
 • Revmatoidní artritis, možnosti fyzioterapeutických vstupů v jednotlivých stádiích choroby
 • Využití fyzioterapie v komplexní léčbě úrazových postižení ramenního pletence
 • Možnosti fyzioterapie u nemocných po břišních operacích
 • Amputace dolních končetin - kinezopatologiecké vztahy, fyzioterapeutické vstupy včetně intervence protetické, sociální problematika
 • Úrazy krční páteře a jejich ošetření, zásady fyzioterapie při konzervativní či chirurgické léčbě a komplikacích
 • Využití fyzioterapeutických postupů v traumatologii (obecně), možnosti ovlivnění komplikací u traumat, fyzikální terapie
 • Vertebrogenní algický syndrom cervikální
 • Vertebrogenní algický syndrom lumbální
 • Úrazová postižení zápěstí a ruky
 • Poranění kostí v oblasti kolenního kloubu a jejich rehabilitace
 • Úrazy thorakolumbální páteře, jejich léčba a rehabilitace
 • Polytraumata
 • Fraktura krčku femuru a kinezioterapie
 • Problematika úrazů patní kosti
Literatura
 • MÜLLER, I. Bolestivé syndromy pohybového ústrojí. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1993.
 • SMRČKA, V. – DYLEVSKÝ, I. Flexory ruky. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1999. 162 s. ISBN 80-7013-280-9.
 • MÜLLER, I. – MÜLLEROVÁ, B. Léčebná tělesná výchova v chirurgii, traumatologii a ortopedii. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1992.
 • SMRČKA, V. – DYLEVSKÝ, I. - MAŘÍK, I. Extenzory ruky. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998. 130 s. ISBN 80-7013-260-4.
 • VESELÝ, J. a kol. Základy poúrazové rehabilitace ruky standardními metodami. Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1994. 81 s. ISBN 80-7013- 172-1.
 • CHALOUPKA, Richard. Vybrané kapitoly z LTV v ortopedii a traumatologii. první. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2001. 186 s. ISBN 80-7013-341-4. info
Výukové metody
klinická praxe, cvičení
Metody hodnocení
úspěšné splnění náplně klinické praxe, doložení deníků praxe, vypracování seminární práce, ústní kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.