MFKI0744c Kinezioterapie I-4 - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/4. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Eva Cejpková (cvičící)
Mgr. Lumír Konečný, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Jarmila Siegelová, DrSc.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Rozvrh
Čt 7:45–11:00 N04903, Pá 7:45–10:30 N04903
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cvičení probíhají na neurologické klinice. Jsou vedena erudovanými asistenty z praxe, kteří dohlížejí na odbornost praktických cvičení, dodržování hygienických a bezpečnostních předpisů, Zákoníku práce a etických norem. Kromě použité literatury uvedené v závěru sylabu asistenti využívají odborných vědeckých informací publikovaných v naší i zahraniční literatuře a uplatňují nejnovější vědecké metody kinezioterapie. Cílem výuky je prohloubení znalostí jednotlivých kineziologických postupů u neurologických diagnóz. Studenti jsou vedeni k pochopení vztahu mezi fyziologickými a patologickými stavy (a z nich plynoucích preventivních, klinických a terapeutických důsledků). Smyslem cvičení je i výchova k logickému myšlení, samostatnému rozhodování, rychlému řešení zátěžových situací a k přesné a svědomité práci, jak individuální, tak i týmové.
Osnova
 • Náhlé cévní mozkové příhody
 • Arterioskleróza mozku
 • Úrazové onemocnění mozku
 • Degenerativní onemocnění mozku (Parkinsonova nemoc, Friedreichova choroba).
 • Demyelinizační onemocnění mozku, mozečku a míchy.
 • Zánětlivé onemocnění mozku (epidemický, klíšťový, hnisavý).
 • Vzteklina, tetanus.
 • Dětská mozková obrna.
 • Nádory mozkové.
 • Úrazové poškození páteře.
 • Poliomyelitis anterior acuta.
 • Degenerativní onemocnění míšní (progresivní bulbární paralýza, amyotrofická laterální skleróza).
 • Nervosvalová onemocnění.
 • Pseuradikulární syndrom.
 • Centrální vestibulární syndrom.
 • Periferní vestibulární syndrom.
 • Kořenové syndromy v oblasti dolních končetin.
 • Bolesti v kříži (diferenciálně - diagnostická úvaha).
Literatura
 • TROJAN, S. – DRUGA, R. – PFEIFFER, J. – VOTAVA, J. Fyziologie a léčebná rehabilitace motoriky člověka. Praha : Grada, 1996. 180 s. ISBN 80-7169-257-3.
 • KITTEL, A. Myofunkční terapie. Praha : Grada, 1999. 111 s. ISBN 80-7169-619-6.
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
 • PFEIFFER, Jan. Neurologie v rehabilitaci : pro studium a praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024711355. info
 • MASUHR, Karl F. a Marianne NEUMANN. Neurologie. 5., vollständig überarbeit. Stuttgart: Thieme, 2005. xiv, 596. ISBN 3131359455. info
 • AMBLER, Zdeněk, Josef BEDNAŘÍK a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vyd. 1. V Praze: Triton, 2004. 975 s. ISBN 8072545566. info
 • BRÁZDIL, Milan. Kognitivní a behaviorální neurologie. Neurologie pro praxi., 2004, roč. 4, č. 4, s. 199. ISSN 1213-1814. info
 • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. 5. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 399 s. ISBN 8024608944. info
 • WABERŽINEK, Gerhard a Dagmar KRAJÍČKOVÁ. Základy obecné neurologie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. 243 s. ISBN 8024608030. info
 • Neurologie : pro studenty lékařské fakulty. Edited by Zdeněk Ambler. Dotisk 4. vyd. Praha: Karolinum, 2002. 399 s. ISBN 8024600803. info
 • JANDA, Vladimír a Jaroslav KRAUS. Neurologie pro rehabilitační pracovníky : [učební text pro střední zdravotnické školy, obor rehabilitačních pracovníků]. Vyd. 1. Praha: Avicenum, 1975. 197 s. : f. info
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.