MIAN011s Anesteziologie - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
MUDr. Katarína Zadražilová (přednášející)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Zemanová (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D.
Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako praktický. Cílem je získání základních dovedností o postupech a řešení komplikovaných situací, které umožňují zabezpečení a peroperační péči o pacienty podstupující operační či diagnostické výkony v celkové či místní anestezii ve všech věkových skupinách.
Výstupy z učení
student bude po absolvování schopen
- rozpoznat a interpretovat anesteziologickou komplikaci
- navrhnout řešení rizikové situace
- použít standardní techniky anesteziologické péče v nestandardních podmínkách a pod časovým tlakem
Osnova
  • TIVA, VIMA, anesteziologické techniky s nízkým přívodem plynů, anestezie u pacientů v šoku, kasuistiky, trankvanestezie, trankvanalgezie, anestezie s bdělou fází, peroperační analgosedace, komplikace, kasuistiky,anestezie u pacienta s komplikujícím onemocněním, anesteziologické techniky pro pooperační analgézii.
Literatura
  • MICHÁLEK, Pavel a Michael STERN. Anestezie a pooperační péče v cévní chirurgii. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. s. 189-195. ISBN 978-80-7262-891-9. info
  • ADAMUS, Milan. Základy anesteziologie, intenzivní medicíny a léčby bolesti. 2., dopl. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 358 s. ISBN 9788024429960. info
  • TÖRÖK, Pavol, Milan MÁJEK a Albert HERMELY. Základy anestézie vedenej nízkym prietokom čerstvých plynov. 1. vyd. Martin: Osveta, 2011. 144 s. ISBN 9788080633714. info
  • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie: 1. část. 2. přepracované vydání. Brno: NCO NZO, 2009. 206 s. ISBN 978-80-7013-505-1. info
  • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: NCONZO, 2005. 163 s. ISBN 8070134305. info
  • Anestezie. Edited by Reinhard Larsen - Jarmila Drábková. 2. vyd. Praha: Grada, 2004. 1376 s. ISBN 8024704765. info
  • Základy anesteziologie a resuscitace u dětí. Edited by Marie Ryšavá. 2. dopl. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 234 s. ISBN 8070134003. info
  • ZEMANOVÁ, Jitka. Základy anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 149 s. ISBN 8070133740. info
  • Porodnická analgezie a anestezie. Edited by Antonín Pařízek. 1. vyd. Praha: Grada, 2002. 535 s. ISBN 8071699691. info
Výukové metody
cvičení, řešení případových studií, diskuze
Metody hodnocení
písemný test,
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.