MIKCH021c Chronická intenzivní ošetřovatelská péče - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.3/0. 5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jiřina Večeřová (přednášející)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MIKCH021c/01: Po 1. 6. 15:40–17:20 428-stara KAM2, St 3. 6. 15:00–17:30 428-stara KAM2
MIKCH021c/02: Čt 4. 6. 7:00–9:30 428-stara KAM2, Pá 5. 6. 11:50–13:30 428-stara KAM2
Předpoklady
MIKOS0121 Ošet. péče v intenz. med. I-cv
MIKOS0121
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Získání poznatků z oblasti vysoce specializované intenzivní ošetřovatelské péče, která se uplatňuje v péči o chronicky nemocného jedince s postižením jednotlivých orgánových systémů s dlouhodobou umělou plicní ventilací.
Výstupem je získání potřebných teoretických znalostí, praktických dovedností a činností, které jsou potřebné v poskytování profesionální intenzivní ošetřovatelské péče o pacienty na odděleních chronické intenzivní a resuscitační péče či umělé plicní ventilaci v domácí péči.
Výstupy z učení
Student je po ukončení předmětu:
- aplikovat v pracovních postupech koncept stimulace vnímání
- provádět vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty ve vigilním komatu, persistentním a permanentní vegetativním stavu
- uplatňovat hygienický režim
- využívat trendy v hojení ran
- poskytovat komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienty vyžadující UPV včetně rizik a komplikací s tím souvisejících a podílet se na jejich řešení
- komunikovat s pacientem na UPV
- sledovat funkčnost přístrojové techniky k provádění UPV a zajišťovat její stálou připravenost
- provádět komplexní vysoce specializovanou ošetřovatelskou péči o pacienta s poruchou vědomí
- aplikovat psychologické aspekty ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně
- zvládnout problematiku tišení bolesti
Osnova
 • Oddělení chronické intenzivní péče (DIP) Domácí umělá plicní ventilace Ošetřovatelská péče o hygienu u pacientů v DIP Imobilizační syndrom, prevence infekce Fyziologické funkce, skórovací systémy Ošetřovatelská péče o výživu a vylučování pacientů v DIP Ošetřovatelská péče o dýchací cesty ventilovaného nemocného v domácí péči a DIP Ošetřovatelská péče o implantabilní port Bazální stimulace pacientů v intenzivní péči Rehabilitace v intenzivní péči
Literatura
 • Pacienti závislí na ventilátoru mohou být doma
 • KLIMEŠOVÁ, Lenka a Jiří KLIMEŠ. Umělá plicní ventilace. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 110 s. ISBN 9788070135389. info
 • FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. 1. vyd. Praha: Grada publishing, 2007. 170 s. ISBN 978-80-247-1314-4. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • HAHN, Aleš. Otorinolaryngologie a foniatrie v současné praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 390 s. ISBN 9788024705293. info
 • PAVLÍK, Martin. Umělá plicní ventilace, oxygenoterapie. In Kardiologie. 3. vyd. Praha, 2007. info
 • CHYTRA, Ivan, Vladimír ŠRÁMEK a Pavel ŠEVČÍK. Kyslíková léčba, neinvazivní a invazivní umělá plicní ventilace. In Ševčík P., Skřičková J., Šrámek V. et al.: Záněty plic v intenzivní medicíně. I. Galén Praha, 2004. s. 92-103, 12 s. ISBN 80-7262-278-1. info
 • CHROBOK, Viktor, Jaromír ASTL a Pavel KOMÍNEK. Tracheostomie a koniotomie : techniky, komplikace a ošetřovatelská péče. 1. vyd. Praha: Maxdorf, 2004. 170 s. ISBN 8073450313. info
 • KASAL, Eduard. Základy anesteziologie, resuscitace, neodkladné medicíny a intenzívní péče : pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 197 s. ISBN 8024605562. info
Výukové metody
přednáška, cvičení
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem. ústní ověření znalostí
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/MIKCH021c