MIOC0433c Intenzivní ošetřovatelská péče v chirurgických oborech III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0.7/0. 10. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Lucia Cehlárová (cvičící)
Mgr. Ivana Pršalová (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Gabriela Rozínková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 12. 3. 7:00–8:40 F01B1/313, Pá 19. 3. 7:00–8:40 F01B1/313, Pá 26. 3. 7:00–8:40 F01B1/313, Pá 9. 4. 7:00–8:40 F01B1/313
Předpoklady
MIOC0332p IOP v chirurg. ob. II - před. && MIOC0332c IOP v chir. oborech II - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoreticko-praktický celek a navazuje na Intenzivní ošetřovatelskou péči v chirurgických oborech III -přednášky. Cílem předmětu je, aby student získal vědomosti a dovednosti v oblasti ošetřovatelské péče v neurochirurgii.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
¨ - popsat režimová opatření a polohování pacientů v neurointenzivní péči;
- definovat monitorovací metody používané v neurointenzivní péči.
- popsat specifické aspekty ošetřovatelské péče o pacienty: po cévní mozkové příhodě, po kraniocerebrálním poranění, s tumorem mozku s nemocněním páteře a míchy.
- Vysvětlit základní součásti rehabilitace a bazální stimulace v neurointenzivní péči.
- Popsat resuscitaci a umělou plícní ventilaci v neurointenzivní péči.
Osnova
 • Režimová opatření a polohování pacientů v neurointenzivní péči. Monitoring v neurointenzivní péči (GCS, EKG, puls, TK, teplota, PtbO2, CBF, ICP, CPP, TCD), provedení, sledování, hodnocení Specifika oš. péče o pacienty po cévní mozkové příhodě. Specifika oš. péče o pacienty po kraniocerebrálním poranění. Specifika oš. péče o pacienty s tumorem mozku. Specifika oš. péče o pacienty s onemocněním páteře a míchy. Rehabilitace a bazální stimulace v neurointenzivní péči. Resuscitace a umělá plícní ventilace v neurointenzivní péči. Péče o operační ránu a ostatní invazivní vstupy u pacienta. Medikace, výživa a bilance tekutiv v neurointenzivní péči.
Literatura
  doporučená literatura
 • FRIEDLOVÁ, Karolína. Bazální stimulace v základní ošetřovatelské péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 168 s. ISBN 9788024713144. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • NÁHLOVSKÝ, Jiří. Neurochirurgie. 1. vyd. Praha: Galén, 2006. xxiii, 581. ISBN 8072623192. info
 • SAMEŠ, Martin. Neurochirurgie : učebnice pro lékařské fakulty a postgraduální studium příbuzných oborů. 1. vyd. Praha: MAXDORF, 2005. 127 s. ISBN 8073450720. info
  neurčeno
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • BEDNAŘÍK, Josef, Zdeněk AMBLER a Evžen RŮŽIČKA. Klinická neurologie. Vydání 1. Praha: Triton, 2010. xxxii, 707. ISBN 9788073873899. info
 • LOVE, Russell J. a Wanda G. WEBB. Mozek a řeč : neurologie nejen pro logopedy. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009. 372 s. ISBN 9788073674649. info
 • SEIDL, Zdeněk. Neurologie : pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 168 s. ISBN 9788024727332. info
 • SMRČKA, Martin a Vladimír PŘIBÁŇ. Vybrané kapitoly z neurochirurgie : pro studenty lékařské fakulty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 98 s. ISBN 8021037881. info
 • KALINA, Miroslav. Akutní neurologie : intenzívní péče v neurologii. 1. vyd. Praha: Triton, 2000. 194 s. ISBN 8072541005. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana. Neurologie pro sestry. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 288 s. ISBN 8070132876. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIOC0433c