MIPO031s Právní problematika v ošetřovatelství - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2017
Rozsah
celkem 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Jaroslav Divoký (cvičící)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bc. Zuzana Derflerová Brázdová, DrSc. (pomocník)
Garance
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Helena Malenová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 9. až St 22. 11. St 7:30–10:00 N03009/209
Předpoklady
MIED021c Edukace v intenzivní péči-cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmětu navázuje na materii probíranou v přednáškách a kasuistickou metodou připravuje budoucí zdravotní sestry na praktické situace s právními dopady, které mohou nastat v oblasti ošetřovatelské péče a intenzivní péče.
Výstupy z učení
Studenti/studentky budou mít po absolvování kurzu základní praktické znalosti ke správnému zvládnutí reálných situací, mezi niž patří:
- komunikace s pacientem při přijímání a ukončování péče
- komunikace s rodinnými příslušníky, osobami blízkými, zákonnými zástupci pacienta
- komunikace s orgány veřejné moci při zachování soukromí pacienta
Studenti/studentky u nichž se vzhledem ke vzdělání předpokládá, že budou zastávat v budoucnu vedoucí pozice se zároveň budou orientovat v pracovněprávních otázkách, rozvrhování směn, otázkách financování zdravotnictví, kompetenčním a vzdělávacím rámci své profese i ostatních zdravotnických povolání.
Osnova
  • - práva dětí, nezletilých, nesvéprávných a jinak chráněných pacientů - soukromí pacienta, komunikace a informace o pacientovi, zacházení se zdravotnickou dokumentací - informovaný souhlas pacienta, reverz, odmítnutí péče, neposkytnutí péče, výhrada svědomí - hospitalizace pacienta bez souhlasu a se souhlasem - zvládání agresivních pacientů, spolupráce s policií a sociálními službami - pracovněprávní vztahy ve zdravotnictví, vznik a zánik pracovního poměru, BOZP ve zdravotnictví, pracovněprávní odpovědnost - time magement, rozvrhování směn, dovolených, přesčasy a překážky v práci - Pochybení při poskytování ošetřovatelské péče. Postup lege artis - Práva pacienta při vědeckém výzkumu ověřování nových poznatků a užívání nezavedených metod. - financování zdravotní péče a vztahy s pojišťovnami - ekonomický faktor při rozhodování o poskytnutí péče - praktické otázky zákona o léčivech
Literatura
  • ŠUSTEK, Petr a Tomáš HOLČAPEK. Informovaný souhlas : teorie a praxe informovaného souhlasu ve zdravotnictví. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2007. xv, 243. ISBN 9788073572686. info
Výukové metody
seminář, diskuze, řešení praktických příkladů
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018, podzim 2019.