MIED021c Edukace v práci sestry v intenzivní péči - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
Silvie Doubravská (pomocník)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 23. 3. 8:00–9:40 F01B1/528, Út 30. 3. 8:00–9:40 F01B1/528, Út 6. 4. 8:00–9:40 F01B1/528, Út 13. 4. 8:00–9:40 F01B1/528, Út 20. 4. 8:00–9:40 F01B1/528, Út 27. 4. 8:00–9:40 F01B1/528, Út 4. 5. 8:00–9:40 F01B1/528
Předpoklady
MIDI011p Didaktika interakce v int.-př && MIDI011s Didaktika interakce v int.-sem || MIDI011c Didaktika interakce v int.-sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
- procvičit základní principy edukace; - připravit plán edukace; - příprava videoprezentace na edukační téma.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - posoudit, analyzovat, naplánovat, realizovat a evaluovat edukační proces u pacienta, blízkých osob v rámci intenzivní péče.
Osnova
 • Příprava videoprezentace, prezentace edukačního plánu na zvolené téma z oblasti ošetřovatelské péče v intenzivní medicíně, včetně vlastního vypracování edukačního informačního materiálu (cílová skupina – pacient, rodina, zaměstnanec v adaptačním procesu, široká veřejnost, …).
Literatura
  povinná literatura
 • ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů : geragogika a gerontodidaktika. Vydání 1. Praha: Grada, 2015. 232 stran. ISBN 9788024754468. info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publisching, a. s., 2010. 80 s. ISBN 978-80-247-2171-2. info
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. první. Brno: NCO NZO, 2006. 86 s. ISBN 80-7013-440-2. info
  doporučená literatura
 • NEMCOVÁ, Jana a Edita HLINKOVÁ. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2010. ISBN 978-80-8063-321-9
 • SVĚRÁKOVÁ, Marcela. Edukační činnost sestry : úvod do problematiky. První vydání. Praha: Galén, 2012. 63 stran. ISBN 9788072628452. info
 • KUBEROVÁ, Helena. Didaktika ošetřovatelství. Translated by Dagmar Pilařová. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. 246 s. ISBN 9788073676841. info
 • MAGUROVÁ, Dagmar a Ľudmila MAJERNÍKOVÁ. Edukácia a edukačný proces v ošetrovateľstve. Martin: Osveta, 2009. 155 s. ISBN 9788080633264. info
  neurčeno
 • Magerčiaková M. Edukácia v ošetrovateľstve I. 1. vyd. Rušomberok: Fakulta zdravotníctva Katoklícka univerzita, 2007 ISBN 9788080842215
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 5., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2013. 483 s. ISBN 9788026204565. info
 • PLEVOVÁ, Ilona a Regina SLOWIK. Komunikace s dětským pacientem. 1. vydání. Praha: Grada, 2010. 247 stran. ISBN 9788024729688. info
 • BENEŠ, Milan. Andragogika. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 135 s. ISBN 9788024725802. info
 • PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ a Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 5. aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2008. 322 s. ISBN 978-80-7367-416-8. info
 • DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. ISBN 978-80-7220-310-9. info
 • DOSTÁL, Jiří. Učební pomůcky a zásada názornosti. Olomouc: Votobia, 2008. ISBN 978-80-7220-310-9. info
 • ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovateĺstve. Druhé, prepracované a dopl. Martin: Osveta, 2005. 117 stran. ISBN 808063193X. info
 • MUŽÍK, Jaroslav. Androdidaktika. Vyd. 2. přeprac. Praha: ASPI, 2004. 146 s. ISBN 8073570459. info
 • PETŘKOVÁ, Anna a Rozália ČORNANIČOVÁ. Gerontagogika : úvod do teorie a praxe edukace seniorů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 92 s. ISBN 8024408791. info
Výukové metody
procvičování edukačních cílů, diskusní skupiny, modelové situace, prezentace
Metody hodnocení
Podmínky ukončení předmětu: • aktivní účast studentů ve výuce • zpracování edukačního videa (podrobnosti budou sděleny ve výuce, pokyny jsou vloženy v IS MU - studijní materiály). Předmět je ukončen zápočtem.
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2021/MIED021c