MITO031p Transkulturní ošetřovatelství - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2021
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
MIVO011p Výzkum v ošetřovatelství - př.
nezadány
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cíle předmětu: - porozumět základním principům transkulturního ošetřovatelství; - definovat kulturní kompetence zdravotníků; - obeznámit se strukturou menšinové populace v české společnosti; - identifikovat specifika poskytování péče o národností, etnické a náboženské skupiny žijící na území ČR, nebo přicházejících na území Evropské unie; - reflektovat problematiku migrace a s ní související aktuální vývoj, legislativu, uprchlické zařízení a centra pro zajištění cizinců, zdravotní potřeby a rizika migrantů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- popsat historii vývoje transkulturního ošetřovatelství u nás i ve světě;
- vysvětlit význam transkulturního ošetřovatelství a faktory, které jej ovlivňují;
- využívat základní pojmový aparát v transkulturním ošetřovatelství;
- vysvětlit vliv víry, náboženství, kultury, tradic, zvyků, hodnot, etiky aj. v transkulturním ošetřovatelství;
- identifikovat a respektovat hodnoty pacientů;
- identifikovat a respektovat specifické potřeby pacientů při poskytování zdravotnické/ošetřovatelské péči z hlediska národnostního, etnického a náboženského;
- poznat a využívat alternativní způsoby komunikace s cizinci, uplatňovat principy komunikační etikety s cizinci;
- orientovat se v problematice spirituálních potřeb souvisejících s poskytováním kulturně specifické péče;
- popsat základní charakteristiky vybraných etnických, národnostních a náboženských skupin žijících na území ČR;
- uplatňovat získané vědomosti a kulturní kompetence v praxi.
Osnova
 • - Úvod do předmětu transkulturní ošetřovatelství – význam transkulturního ošetřovatelství, východiska a faktory, které jej ovlivňují. - Historický vývoj multikulturního/transkulturního ošetřovatelství - Základní pojmový aparát - Vybrané legislativní rámce - Zákon o pobytu cizinců na území České republiky; Zákon o azylu - Etické aspekty a komunikace v transkulturním ošetřovatelství. - Vybrané teorie a koncepční modely v transkulturním ošetřovatelství - Ošetřovatelský proces v transkulturním ošetřovatelství - Spirituální potřeby v transkulturním ošetřovatelství - Národnostní menšiny, etnické a náboženské skupiny žijící na území České republiky (romské etnikum, národnostní skupiny - ukrajinská, ruská, mongolská, vietnamská, čínská, příslušníci krajin EU a vybraných států dle aktuální migrace obyvatel na území EU, náboženství - hinduismus, judaismus, budhizmus, křesťanství, islám) - Migrace a s ní související aktuální vývoj, legislativa, uprchlické zařízení a centra pro zajištění cizinců, zdravotní potřeby a rizika migrantů.
Literatura
  povinná literatura
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Multikulturní ošetřovatelství pro praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. 160 s. ISBN 9788024744131. info
 • ŠPIRUDOVÁ, Lenka. Multikulturní ošetřovatelství 2. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 248 s. ISBN 802471213X. info
 • IVANOVÁ, Kateřina, Lenka ŠPIRUDOVÁ a Jana KUTNOHORSKÁ. Multikulturní ošetřovatelství 1. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 248 s. ISBN 8024712121. info
  doporučená literatura
 • HÁJEK, Marcel a Charif BAHBOUH. Muslimský pacient : principy diagnostiky, terapie a komunikace : manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 199 stran. ISBN 9788024756318. info
 • RYŠLINKOVÁ, Markéta. Česká sestra v arabském světě : multikulturní ošetřovatelství v praxi. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. 123 s. ISBN 9788024728568. info
 • KEENE, Michael. Světová náboženství. Vyd. 1. V Praze: Knižní klub, 2003. 255 s. ISBN 8024209837. info
  neurčeno
 • KUTNOHORSKÁ, Jana. Etika v ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 163 s. ISBN 9788024720692. info
 • PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712113. info
Výukové metody
přednášky - diskuse
Metody hodnocení
V průběhu semestru proběhne blok přednášek. Metody hodnocení: pohovor a průběžná diskuse ve výuce.
Informace učitele
Předmět je ukončen kolokviem, uděleným na základě diskuse ve výuce a docházkou do výuky (akceptovány budou 2 řádně omluvené absence v IS MU). Studentům jsou k dispozici prezentace z výuky, vloženy ve studijních materiálech daného předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.