MNDO091 Dětská onkologie

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Viera Bajčiová, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Lokaj (přednášející)
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 N04005
Předpoklady
MNVD081c Výživa dětí - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Nádorová onemocnění představují u dětí v rozvinutých zemích hlavní příčinu úmrtí mezi nemocemi. Nádorová onemocnění u dětí se významně liší od nádorových onemocnění u dospělých v několika oblastech – typy onemocnění, zcela odlišným biologickým chováním nádorů u dětí a také specifiky vyvíjejícího se dětského pacienta. Základní léčebnou modalitou je v dětské onkologii i nadále chemoterapie, se všemi svými nežádoucími účinky. Kvalitní podpůrná péče, včetně adekvátní nutriční podpory je základním předpokladem úspěšné léčby dětí s nádorovými onemocněními.
Výstupy z učení
Student bude znát protinádorovou léčbu, její typy dle léčebné metody, zásady nutriční péče, nežádoucí účinky protinádorové léčby a jejich ovlivnění, dietní opatření při nebo po léčbě nádorových nemocnění, nejčastější dietní úpravy při protinádorové léčbě. Student dovede vytvořit individuální výživová doporučení a edukační materiály pro dětské onkologické pacienty a osoby o ně pečující.
Osnova
  • 1.Typy nádorů, jejich chování a diagnostika. 2.Nutriční rizika u jednotlivých typů dětských nádorových onemocnění 3.Protinádorová léčba, její typy dle cíle a léčebné metody. Nežádoucí účinky protinádorové léčby a možnosti jejich ovlivnění.Výživa a související vedlejší účinky radioterapie 4.Speciální aspekty nutričního hodnocení. 5.Speciální aspekty nutriční podpory.Dietní opatření při nebo po léčbě nádorových onemocnění. Dietní úpravy při léčbě onkologických onemocnění. 6.Strategie pro příjem potravy během onkologické léčby.Rizika infekcí a dieta při neutropenii. 7.Enterální výživa 8.Parenterální výživa 9.Způsoby sledování a vyhodnocování stavu dětských pacientů za hospitalizace a v ambulantní péči.
Literatura
  • ŠTĚRBA, Jaroslav. Podpůrná péče v dětské onkologii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2008. 240 s. ISBN 9788070134832. info
  • Nutritional oncology. Edited by David Heber. 2nd ed. Boston: Elsevier-Academic Press, 2006. xxiv, 822. ISBN 0120883937. info
  • HENDRICKS, Kristy M. a Christopher DUGGAN. Manual of pediatric nutrition. 4th ed. Lewiston, NY: BC Decker, 2005. 850 p. ISBN 1550093088. info
  • ADAM, Zdeněk, Jiří VORLÍČEK a Jana KOPTÍKOVÁ. Obecná onkologie a podpůrná léčba. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 787 s. ISBN 8024706776. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNDO091