MNHV0721c Hygiena výživy I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0.5. 7,5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (cvičící)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MVDr. Halina Matějová
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 11:00–12:40 A15/308
Předpoklady
Orientace v problematice předmětu dle sylabu MNHV0721p Hygiena výživy I - přednáška.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen správně interpretovat informace, které se vztahují k bezpečnosti potravin a pokrmů s přihlédnutím ke stravování osob v rámci zdravotních a sociálních služeb.
Výstupy z učení
Student bude schopen syntetického myšlení ve vztahu k aktuálním otázkám bezpečnosti potravin.
Osnova
  • Příklady nebezpečných potravin, vč. doplňků stravy
  • Zdokumentované případy onemocnění a otrav z potravin
  • Prevence a řízení rizik z potravin
  • Řízení kvality a bezpečnosti v oblasti potravin pro zvláštní výživu
Literatura
  • e-learning
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:MNHV0721c!
Výukové metody
Analýza a komentář zprávy o nebezpečných potravinách; přednesení referátu.
Metody hodnocení
Zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNHV0721c