MNIP101c Nutrition in Intensive Care - practice

Faculty of Medicine
spring 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (lecturer)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D. (lecturer)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (lecturer)
MUDr. Iveta Zimová (lecturer)
MVDr. Halina Matějová (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc.
Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MVDr. Halina Matějová
Supplier department: Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
MNVO091p Nutrition in oncology
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Learning outcomes of the course unit The aim of the course is to deepen the knowledge of pathophysiological basics and artificial nutrition techniques in intensive care and skills in specialized nutritional care in patients with severe nutritional and metabolic disorders and patients with severe general illness that has or may result in nutritional disorders.
Learning outcomes
At the end of the course students should be able to determine individual nutritional need in patients with severe conditions and some specialized nutritional care procedures, will be able to apply examination methods of patient nutritional status, available means of enteral nutrition, nutritional support and parenteral nutrition It will be able to determine, measure and calculate energy needs in critically ill patients, to indicate individual enteral nutrition and to participate in the strategy of using parenteral nutrition in a patient in severe condition.
Syllabus
 • First The metabolism of the major nutrients in acute diseases. Second Water, electrolytes and micronutrients in intensive care 3rd Enteral nutrition in intensive care. 4th Parenteral nutrition in intensive care. 5th Artificial nutrition in the perioperative period. 6th Artificial nutrition in stem cell transplantation. 7th Special artificial nutrition by type of disease. 8th Practical aspects of nutritional support in critically ill patients KARIM 9th Enteral nutrition. Gastrointestinal tolerance EN. Intestamin . 10th Parenteral nutrition. Amino acids and glutamine. Fat emulsions . 11th Preoperative nutritional preparation . Planned and emergency surgery . 12th Postoperative patients in the surgical ICU. Monitoring in ICU after surgery. 13th Postoperative early enteral nutrition. Parenteral nutrition after surgery. 14th Metabolic disorders in intensive care in the ICU . 15th Practical aspects of nutritional and metabolic care in the hospital - ICU .
Literature
  required literature
 • TOMÍŠKA, Miroslav. Výživa onkologických pacientů. První vydání. Praha: Mladá fronta, 2018. 743 stran. ISBN 9788020440648. info
  recommended literature
 • ZADÁK, Zdeněk and Eduard HAVEL. Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství. 2., doplněné a přepracova. Praha: Grada Publishing, 2017. 424 stran. ISBN 9788027102822. info
 • KŘEMEN, Jaromír, Eva KOTRLÍKOVÁ and Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. Praha: Mladá fronta, 2009. 140 pp. ISBN 978-80-204-2070-1. info
 • ZADÁK, Zdeněk. Výživa v intenzivní péči. 2. rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2009. 542 s. ISBN 9788024728445. info
  not specified
 • URBÁNEK, Libor, Pavla URBÁNKOVÁ and Jaroslava MARKOVÁ. Klinická výživa v současné praxi (Clinical nutrition in current use). druhé. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 97 pp. ISBN 978-80-7013-525-9. info
 • SVAČINA, Štěpán. Poruchy metabolismu a výživy. Praha: Galén, 2010. xxii, 505. ISBN 9788072626762. info
 • KOHOUT, Pavel, Zdeněk RUŠAVÝ and Zuzana ŠERCLOVÁ. Vybrané kapitoly z klinické výživy I. 1. vyd. Praha: Forsapi, 2010. 184. ISBN 9788087250082. info
Teaching methods
class exercises
Assessment methods
credit
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
The course is also listed under the following terms Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, spring 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2020/MNIP101c