MNNP0111 Nutriční poradenství

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
6. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Krobot (cvičící)
Mgr. Filip Martiník (cvičící)
Garance
Mgr. Martin Krobot
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Martin Krobot
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu Nutriční poradenství je umožnit studentům vyzkoušet si v praxi poradenství v oblasti výživy s reálným klientem z řad studentů Masarykovy univerzity, studenty seznámit s vedením zdravotnické dokumentace a s povinnostmi týkajícími se nestátního zdravotnického zařízení.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- identifikovat základní součásti zdravotnické dokumentace v souladu s vyhláškou 98/2012 Sb.;
- využít informační systém k evidenci pacientů a vytvoření zprávy o poskytnutých zdravotních službách;
- pojmenovat své schopnosti v oblasti individuálního poradenství a identifikovat své nedostatky;
- využít edukační materiály k edukaci klienta.
Osnova
 • V rámci úvodního semináře budou probrána následující témata:
 • základy podnikání ve zdravotnictví
 • základy vedení zdravotnické dokumentace
 • agenda IS určená pro poradnu, vybavení poradny

  Student bude dále sám vést konzultace s klienty, jimiž budou studenti MU, kteří se přihlásí na termíny vypsané studentem předmětu.

  U konzultací bude vyžadována následující struktura:
 • odebrání anamnézy klienta (osobní, rodinná, farmakologická aj.)
 • odebrání podrobné nutriční anamnézy klienta
 • antropometrické vyšetření, bioimpedance (bude-li relevantní)
 • propočet záznamu stravy doručeného klientem
 • edukace klienta na základě výše uvedených zjištění

  Student podléhá supervizi vyučujících předmětu, která probíhá jednak formou kontroly vedení dokumentace prostřednictvím IS (se souhlasem klienta; zpětná vazba bude poskytována do Poznámkového bloku studenta), jednak osobně - viz podmínky ukončení předmětu.
Literatura
 • WIERDSMA, Nicolette, Hinke KRUIZENGA a Rebecca J. STRATTON. Dietetic pocket guide : adults. Amsterdam: VU University Press, 2017. 288 stran. ISBN 9789086597543. info
 • PAYNE-PALACIO, June a Deborah D. CANTER. The profession of dietetics : a team approach. 4th ed. Sudbury, Mass.: Jones & Bartlett Learning, 2011. xi, 235. ISBN 9780763790066. info
Výukové metody
Výuka sestává z těchto součástí:
- úvodní seminář
- supervize individuálních konzultací vedených studentem
Metody hodnocení
Zápočet bude udělen při splnění následujících podmínek:
- absolvování úvodního semináře
- vedení minimálně 4 konzultací, přičemž student pracoval minimálně se 2 klienty
- vedení minimálně 1 konzultace s osobní supervizí vyučujícího
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNNP0111