MNNR081 Neurologie

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Roman Kopáčik (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Irena Rektorová, Ph.D.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní vědomosti z oboru neurologie. Obsah studia bude zaměřen na základní a specifickou nutriční péči u pacientů s neurologickými onemocněními.
Výstupy z učení
Student bude znát prevenci, diagnostiku, léčebné a specializované nutriční postupy u jednotlivých onemocnění, bude schopen posoudit výživový stav klienta/pacienta a sestavit plán individuální nutriční péče pro klienty/pacienty a vyhodnotit účinnost individuálních nutričních postupů.
Osnova
 • Spektrum nutričně rizikových neurologických onemocnění - mozkové ischémie a hemoragie, epilepsie a epileptické syndromy,mozečkové syndromy, kmenové syndromy, míšní syndromy,poruchy motoriky a sensitivity způsobené míšními lézemi, vertebrogenní onemocnění. Diagnostika, léčebné možnosti, komplikace. Stanovení nutričních potřeb ve vazbě na diagnózu, délku hospitalizace, adaptaci organismu, rehabilitační a následnou péči. Význam a úloha mezioborová spolupráce.
Literatura
  povinná literatura
 • Tyrlíková I., a spol. Neurologie pro sestry, IPVDZ Brno 2003 (2nd edition)
  doporučená literatura
 • Krause's food & the nutrition care process. Edited by L. Kathleen Mahan - Sylvia Escott-Stump - Janice G. Raymond - Marie V. 13th ed. St. Louis, Mo.: Elsevier/Saunders, 2012. xix, 1227. ISBN 9781437722338. info
 • TYRLÍKOVÁ, Ivana a Martin BAREŠ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 9788070135402. info
  neurčeno
 • ŠPINAR, Jindřich a Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 s. ISBN 9788024743561. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
zápočet - písemný test
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.