MNPD0922 Pediatrie II

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
MUDr. Petr Jabandžiev, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jan Papež (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
MUDr. Jana Šťastná, Ph.D. (přednášející)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: I. dětská interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. 15:00–16:50 N02230, Po 30. 9. 15:00–16:50 N02230, Po 7. 10. 15:00–16:50 N02230, Po 14. 10. 15:00–16:50 N02230, Po 21. 10. 15:00–16:50 N02230, Po 4. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 11. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 18. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 25. 11. 15:00–16:50 N02230, Po 2. 12. 15:00–16:50 N02230, Po 9. 12. 15:00–16:50 N02230, Po 16. 12. 15:00–16:50 N02230
Předpoklady
MNPD0821 Pediatrie I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem přednášek z pediatrie je seznámení studentů s problematikou léčebné a preventivní péče v oboru. Student je seznámen se základní koncepcí a úkoly pediatrie, s prevencí, diagnostikou a základní terapií chorob v dětském věku. Student má znalosti o vzniku, průběhu léčby a prognozách základních nosologických jednotek, student zná systém a obsah preventivních prohlídek, očkování, dispenzarizace. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte a adolescenta.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu:
- zná organizaci péče o dítě
- má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění dětského věku
- umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte
Osnova
 • Vybrané kapitoly z nefrologie
 • Onemocnění CNS
 • Obezitologie, metabolismus lipidů
 • Očkování, očkovací kalendář
 • Nejčastější infekční onemocnění dětského věku
 • Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu
 • Revmatologie
 • Akutní stavy v pediatrii
 • Sociální pediatrie
 • Onemocnění respiračního traktu
 • Vybrané kapitoly z alergologie
 • Test, zápočet
Literatura
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
 • LEBL, Jan, Štěpánka PRŮHOVÁ a Zdeněk ŠUMNÍK. Abeceda diabetu : příručka pro děti a mladé dospělé, kteří chtějí o diabetu vědět víc. 3. rozš. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. 184 s. ISBN 9788073451417. info
 • GREGORA, Martin. Výživa malých dětí. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 95 s. ISBN 802479022X. info
 • HAINER, Vojtěch. Základy klinické obezitologie. Vyd. 1. Praha: Grada, 2004. 356 s. ISBN 8024702339. info
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2003. 320 s. ISBN 8086432386. info
 • LEBL, Jan, Kamil PROVAZNÍK a Ludmila HEJCMANOVÁ. Preklinická pediatrie. 1. vyd. Praha: Galén, 2003. xiv, 248. ISBN 8072622072. info
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Informace učitele
Témata přednášek: Nefrologie; Onemocnění CNS; Obezitologie, metabolismus lipidů; Očkování, očkovací kalendář; Nejčastější infekční onemocnění dětského věku; Novorozenecký screening, dědičné vady metabolismu; Revmatologie; Akutní stavy v pediatrii; Sociální pediatrie; Onemocnění respiračního traktu 1. část; Onemocnění respiračního traktu 2. část; zápočet,konzultace.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/MNPD0922