MNVS081p Výživa a pohybová aktivita I - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 0 kr. Ukončení: -.
Vyučující
Mgr. Kateřina Hortová (přednášející), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
Mgr. Petr Loskot (přednášející), MVDr. Halina Matějová (zástupce)
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. (přednášející)
MVDr. Halina Matějová (pomocník)
Garance
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
MNKV0721c Komunitní výživa - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získat základní poznatky a informace o vztahu mezi příjmem stravy , stavem výživy, tělesnou zdatností a výkonem při soutěži tj. seznámit se s oborem sportovní výživa.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen nutriční poradenské činnosti u sportujících jedinců na rekreační nebo vrcholové úrovni.
Osnova
  • Význam výživy ve sportu a základní pojmy ve sportovní výživě Energetické bilance, základní živiny (sacharidy, bílkoviny, tuky), mikroživiny ve vztahu ke sportu. Voda, vodní bilance a pitnému režimu. Speciální část se zaměřuje podrobněji na doplňky stravy ve sportu, výživu před, při a po tréninku/soutěži. Výživa ve sportu u specifických skupin sportovců (děti, adolescenti, sportující senioři apod.)
Literatura
  • VILIKUS, Zdeněk. Výživa sportovců a sportovní výkon. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2012. 177 s. ISBN 9788024620640. info
  • NSCA's guide to sport and exercise nutrition. Edited by Bill I. Campbell - Marie A. Spano. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2011. viii, 311. ISBN 9780736083492. info
  • SKOLNIK, Heidi a Andrea CHERNUS. Výživa pro maximální sportovní výkon : správně načasovaný jídelníček. 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 240 s. ISBN 9788024738475. info
  • SKOLNIK, Heidi a Andrea CHERNUS. Nutrient timing for peak performance. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. ix, 237. ISBN 9780736087643. info
  • Physical activity and obesity. Edited by Claude Bouchard - Peter T. Katzmarzyk. 2nd ed. Champaign, Ill.: Human Kinetics, 2010. xxi, 409. ISBN 9780736076357. info
  • BURKE, Louise. Practical sports nutrition. Champaign: Human Kinetics, 2007. xi, 531. ISBN 9780736046954. info
  • MANDELOVÁ, Lucie a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Základy výživy ve sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 71 s. ISBN 9788021042810. info
  • Výživa ve sportu : příručka pro sportovní medicínu. Edited by Ron J. Maughan - Louise Burke, Translated by Zuzana Zafarová. 1. české vyd. Praha: Galén, 2006. 311 s. ISBN 8072623184. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška po absolvání Výživa a pohybová aktivita II
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.