MPGP071 Gynekologie a porodnictví

Lékařská fakulta
podzim 2022
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D. (přednášející)
Zdeňka Kroupová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Michal Pohanka, Ph.D.
Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Leona Dunklerová
Dodavatelské pracoviště: Katedra fyzioterapie a rehabilitace - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu gynekologie a porodnictví je osvojení si potřebných teoretických znalostí v oblasti prevence, diagnostiky a léčby nemocí ženského reprodukčního systému. Obsah předmětu zaručuje studentům pochopení a dostatečné teoretické znalosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví. Poskytuje dostatečný přehled absolventa v otázkách reprodukčního zdraví, plánování rodičovství, diagnostice a léčbě neplodnosti a péči o matku v průběhu gravidity. Zvýšená pozornost je věnována prevenci a vyhledávání reprodukčních poruch. Obsah přípravy je určen sylabem a je jasně a konkrétně definován před zahájením výuky. Teoretická příprava zahrnuje přednášky a samostudium.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student:
- ovládá dostatečné teoretické znalosti v epidemiologii, patogenezi, diagnostice a prevenci nejdůležitějších patologických stavů v gynekologii a porodnictví.
- akceptuje spojitost vlastní problematiky s oftalmologickým postižením (porod a vysoká myopie, retinální krvácení, eklampsie, rohovkové dystrofie)
Osnova
  • Výuka předmětu je strukturována do níže uvedených a vzájemně provázaných tématických celků potřebných k získání dostatečných znalosti v následujících oblastech oboru gynekologie a porodnictví:
  • Porodnictví Oplodnění a vývoj oplodněného vejce. Diagnostika těhotenství. Porodní cesty tvrdé a měkké. Uložení plodu na konci těhotenství. Prenatální péče. Porodní mechanismus při porodu plodu v poloze podélné hlavičkou. Poloha plodu koncem pánevním - příčiny, diagnostika, mechanismus porodu. Polohy šikmé a příčné. Vícečetná těhotenství. Hypertenzní nemoci v těhotenství, preeklampsie, eklampsie. Poruchy růstu plodu. Vrozené vývojové anomálie plodu. Rh-izoimunizace. Předčasný porod, příčiny, klinický průběh. Mimoděložní těhotenství - příčiny, klinický průběh, diagnostika. Hypoxický novorozenec. Placenta preavia. Abrupce placenty. Puerperální infekce. Mateřská morbidita a mortalita. Perinatální mortalita a moridita. Poruchy odlučování a vypuzování lůžka, řešení. Děložní atonie po porodu. Prenatální diagnostika.
  • Gynekologie Menstruační cyklus a jeho regulace Gynekologické vyšetření Laparoskopie, hysteroskopie. Endokrinní funkce ovaria, ovariální hormony. Amenorrhoea. Puberta, vývoj sekundáIních pohlavních znaků. Poruchy menstruačního cyklu. Gynekologické záněty - etiologie, patofyziologie. Sexuálně přenosné choroby. Endometriosis genitální a extragenitální. Sterilita, infertilita - příčiny, význam. Principy asistované reprodukce. Antikoncepce. Nezhoubné a zhoubné novotvary rodidel. Inkontinence moči - dělení. Hormonální terapie v gynekologii - zásady, dávkování. Benigní a maligní onemocnění prsu. Chronická pánevní bolest. Estrogen-deficitní syndrom.
Literatura
  • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví : pro posluchače lékařské fakulty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 273 s. ISBN 8024408376. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Porodnictví. Brno: IDVPZ, 2001. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
Výukové metody
Přednášky z gynekologie a porodnictví podle syllabu, využití videopresentací, presentace názorných kasuistik. Odborná diskuse se studenty, přenášky na téma zvolené studenty. Součástí výuky je prezentace klinických případů nebo medicínského tématu zakončená odbornou diskusí studentů s vyučujícím.
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2022/MPGP071