VLLP0431c Clinical Introduction I - practice

Faculty of Medicine
Spring 2017
Extent and Intensity
0/1.3/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (seminar tutor)
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (seminar tutor)
MUDr. Lenka Gescheidtová, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (seminar tutor)
PharmDr. Katarína Kostolanská (seminar tutor)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Lucie Novotná (seminar tutor)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (seminar tutor)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Anna Pleskačová, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. RNDr. Michal Řiháček, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Roman Sándor, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (seminar tutor)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (seminar tutor)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (seminar tutor)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (seminar tutor)
Lenka Nerudová (assistant)
Guaranteed by
MUDr. Jan Konečný, Ph.D.
First Department of Surgery - Institutions shared with St. Anne's Faculty Hospital - Faculty of Medicine
Contact Person: prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Supplier department: Department of Biochemistry - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
VLLP0431c/01: Wed 13:35–15:15 B09/324
VLLP0431c/02: Wed 13:35–15:15 B09/324
VLLP0431c/03: Wed 13:35–15:15 A16/213, J. Dostál
VLLP0431c/04: Wed 13:35–15:15 A16/213, J. Dostál
VLLP0431c/05: Wed 7:30–9:10 A16/213, H. Paulová
VLLP0431c/06: Wed 7:30–9:10 A16/213, H. Paulová
VLLP0431c/07: Wed 15:30–17:10 A16/213
VLLP0431c/08: Wed 15:30–17:10 A16/213
VLLP0431c/09: Wed 10:00–11:40 A16/213
VLLP0431c/10: Wed 15:30–17:10 A16/213
VLLP0431c/11: Tue 15:00–16:40 A16/213, M. Králíková
VLLP0431c/12: Tue 15:00–16:40 A16/213, M. Králíková
VLLP0431c/13: Wed 10:00–11:40 A16/213
VLLP0431c/14: Wed 7:30–9:10 A16/213, M. Hlaváčová
VLLP0431c/15: Wed 7:30–9:10 A16/213, M. Hlaváčová
VLLP0431c/16: Wed 15:30–17:10 A16/213
VLLP0431c/17: Tue 13:00–14:40 A16/213, M. Králíková
VLLP0431c/18: Tue 13:00–14:40 A16/213, M. Králíková
Prerequisites (in Czech)
VLFY0321c Physiology I - practice && VLFY0321s Physiology I - seminar && VLBC0321s Biochemistry I sem && VLBC0321c Biochemistry I && VLAN0222c Anatomy II p && VLAN0222s Anatomy II s
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět je úvodem do klinické propedeutiky. Cílem je propojení znalostí z preklinických oborů, zejména biochemie a fyziologie, s praktickým využitím. Student by měl získat představu o významu klinicko-biochemických vyšetření, jejich provádění, faktorech ovlivňujících výsledky a jejich kontrole. Dále o biologické variabilitě a hodnocení výsledků a diagnostické efektivitě laboratorních vyšetření. Podrobněji se seznámí s biochemickými vyšetřeními u jaterních onemocnění, u poruch metabolismu sacharidů a u kardiovaskulárních onemocnění. Bude obeznámen s vyšetřeními ledvinných funkcí, acidobazické rovnováhy a jejích poruch, vyšetřením moči a mozkomíšního moku.
Syllabus
  • Biochemical investigations in clinical medicine and their significance. Biochemical analysers, point of care testing. Factors influencing results of laboratory examinations. Blood collection and processing. Laboratory tests in clinical biochemistry. Sources of error, assessing the significance of a test result. System of quality control. Biological and analytical variations, critical difference. Reference intervals. Interpretation of results. Diabetes mellitus - laboratory diagnosis. Hypoglycaemia, hyperglycaemia, screening and monitoring, oGTT test. Glycosuria, fructosamine, haemoglobin, microalbuminuria, insulin, C-peptide, autoantibodies. Biochemical diagnosis of liver diseases. Tests for the integrity of hepatocytes. The tests for hepatocellular cholestasis. Tests of the liver’s biosynthetic capacity. Laboratory diagnosis of jaundice. Laboratory tests of specific liver diseases. Biochemical markers of myocardial injury - cardiac troponin, myoglobin, CK-MB mass. Laboratory tests in heart failure - natriuretic peptides. Tests for homocysteine, hsCRP, lipid spectrum. Sampling and urine collection for physical, chemical, microbiological and microscopic examination. Physical examination of urine (pH, density, osmolality). Chemical examination of urine. Glomerular filtration rate (creatinine, cystatin). Morphological analysis of urine. Examination of urine sediment. Kidney stones analysis – classification of kidney stones according to the composition, factors affecting their formation, methods of analysis. Cerebrospinal fluid (CSF) analysis. Indications, puncture, basic and special examination, typical findings in some neurological diseases, markers of CSF leakage.
Literature
    required literature
  • Podklady k seminářům dostupné v Informačním systému
    recommended literature
  • ŠPINAR, Jindřich and Ondřej LUDKA. Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2013. 336 pp. ISBN 978-80-247-4356-1. URL info
  • ZEMAN, Miroslav and Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
Teaching methods (in Czech)
Probíhá formou semináře s praktickými vstupy a ukázkami. Studenti dostávají písemné podklady pro přípravu a současně soubor otázek a problémů k řešení. Seminář probíhá aktivní formou, diskuze k zadaným problémům.
Assessment methods (in Czech)
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování cvičení v plném rozsahu.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2018, spring 2019, spring 2020, spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2017/VLLP0431c