VLVL11Xpp Vnitřní lékařství -předpromoční praxe

Lékařská fakulta
podzim 2007
Rozsah
0/30. Souvislý blok 7 týdnů. Studenti jsiu vypsáni na předpromoční praxi dle termínů a pracovišť. Jeden týden praxe si mohou domluvit na jiné interní klinice. 8 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Roman Hájek, CSc. (cvičící)
MUDr. Jana Halámková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Miluše Hertlová, CSc. (cvičící)
MUDr. Libuše Hrnčířová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Libuše Kalvodová (cvičící)
doc. MUDr. Igor Kiss, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Martin Klabusay, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Kořístek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jan Lata, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Milan Navrátil (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Bořivoj Semrád, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Jiří Tomášek, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
MUDr. Ingrid Vášová (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Zicha, CSc. (cvičící)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Iva Kazdová (pomocník)
Lenka Kovářová (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Ilona Poláčková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Šimečková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Stanislav Janoušek, CSc.
Interní kardiologická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Náplň předpromoční praxe z vnitřního lékařství v 6. ročníku vš. směru
  • Praxe spočívá v samostatné práci studentů pod vedením lékařů oddělení. Musí se učit stanovovat logický diagnostický plán při důsledném diferenciálně diagnostickém myšlení a určovat léčebný režim a terapii. Měli by získávat zkušenosti v průběžném sledování nemocného a podle něj měnit diagnostické a léčebné postupy. Měli by získávat prognostický náhled v jednotlivých klinických situacích a učit se rozpoznávat stavy, vyžadující neodkladnou péči. Velký důraz musí být kladen na samostatné rozhodování v běžné lékařské praxi.
  • Dále by měli upevňovat své dovednosti v jednotlivých diagnostických a léčebných výkonech (měření TK, TF, injekce, infuse, transfuse, EKG, ergometrie apod.)
  • Jejich činnost by tedy měla vycházet z práce sekundárního lékaře (příjmy a propuštění nemocných, vizity, diagnostické a léčebné výkony, vedení dokumentace, diskuse o aktuálních odborných problémech na oddělení atd.) Je vhodné, aby část doby strávili v ambulantních zařízeních interního oddělení a na jednotkách intenzivní péče.
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: SRZ skládá student na klinice, kde stážoval
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.