VLVL11Xpp Vnitřní lékařství - předpromoční praxe

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/14/0. blok 7 týdnů, celkem 210 hodin. 22 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Zdeněk Adam, CSc. (cvičící)
MUDr. Otakar Bednařík (cvičící)
doc. MUDr. Mojmír Blaha, CSc. (cvičící)
MUDr. Monika Blažková (cvičící)
Mgr. Marek Borský (cvičící)
MUDr. Dagmar Brančíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Petra Bučková (cvičící)
MUDr. Alena Buliková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Libor Červinek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jiří Dolina, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D. (cvičící)
Ing. Dana Dvořáková, CSc. (cvičící)
MUDr. Lucie Ehrlichová (cvičící)
MUDr. Michal Eid (cvičící)
doc. RNDr. Lenka Fajkusová, CSc. (cvičící)
MUDr. Blanka Fischerová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Fojtík, Ph.D. (cvičící)
MUDr. František Folber, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Hadrabová (cvičící)
prof. MUDr. Aleš Hep, CSc. (cvičící)
MUDr. Tomáš Horňák (cvičící)
MUDr. Štěpán Hrabovský (cvičící)
doc. MUDr. Andrea Janíková, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Bohuslav Kianička, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jarmila Kissová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Milan Kozák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Král, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Marta Krejčí, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Darja Krusová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lubomír Křivan, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jana Křivánková (cvičící)
MUDr. Andrea Křivanová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Hana Lejdarová (cvičící)
doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Loja, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Jitka Malčíková, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (cvičící)
MUDr. Róbert Mazúr (cvičící)
prof. MUDr. Jaroslav Meluzín, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Mičulková (cvičící)
MUDr. Jozef Michalka (cvičící)
doc. MUDr. Mgr. Marek Mráz, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Helena Němcová, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Novák, CSc. (cvičící)
MUDr. Ivo Novotný, CSc. (cvičící)
MUDr. Lenka Ostřížková (cvičící)
MUDr. Ivo Palásek (cvičící)
MUDr. Anna Panovská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Šárka Pavlová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (cvičící)
prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Yvona Pospíšilová (cvičící)
doc. MUDr. Luděk Pour, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Markéta Protivánková (cvičící)
prof. MUDr. Zdeněk Ráčil, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Semerád (cvičící)
prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Soška, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Szturz, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Šálek (cvičící)
RNDr. Ludmila Šebejová, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Kamil Ševela, CSc. (cvičící)
Hana Škabrahová, DiS. (cvičící)
MUDr. Lenka Šmardová (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Špác, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC (cvičící)
MUDr. Martin Štork (cvičící)
doc. MUDr. Josef Šumbera, CSc. (cvičící)
MUDr. Zuzana Šustková (cvičící)
MVDr. Boris Tichý, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc. (cvičící)
doc. Mgr. Martin Trbušek, Dr. (cvičící)
MUDr. Jakub Trizuljak (cvičící)
Mgr. Eva Vetešníková (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc. (cvičící)
MUDr. Jitka Vlašínová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. (cvičící)
prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. (cvičící)
MUDr. Barbora Weinbergerová (cvičící)
prof. MUDr. Karel Zeman, CSc. (cvičící)
MUDr. Daniela Žáčková, Ph.D. (cvičící)
Zdeňka Dvořáková (pomocník)
Jitka Firešová (pomocník)
Eva Kašpárková (pomocník)
Jitka Macháčková (pomocník)
Jarmila Mouková (pomocník)
Alena Stodůlková (pomocník)
Libuše Vlasáková (pomocník)
Hana Zemanová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Eva Kašpárková
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Předpoklady
Předpokladem stáží předpromoční praxe z vnitřního lékařství je úspěšné absolvování blokových stáží 1-6 z vnitřního lékařství a splnění všech prerekvizit.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předpromoční praxe je prověřit si v klinické praxi získané teoretické znalosti, zlepšit praktické dovednosti při vyšetřování nemocných s interními chorobami. Po absolvování stáže budou studenti schopni správně vyšetřit nemocné, zvolit optimální diagnostický postup a účelnou farmakoterapii. Budou schopni správně postupovat v akutních situacích interně nemocných.
Výstupy z učení
Po absolvování předpromoční praxe bude student:
- připraven jak po teoretické, tak praktické stránce úspěšně absolvovat státní rigorózní zkoušku z vnitřního lékařství
- umět komplexně vyšetřit nemocného, navrhnout aprávný diagnostický a léčebný postup u interních onemocnění
- schopen se adekvátně rozhodovat v akutních situacích.
Osnova
 • 1. Samostatná práce u lůžka nemocného pod dozorem lékaře
 • 2. Ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností
 • 3. Práce na ambulanci pod dozorem lékaře
 • 4. Aktivní účast na odborných seminářích
 • 5. Administrativní práce spojená s hospitalizací nemocných
Literatura
  doporučená literatura
 • Souček M. a kol. Vnitřní lékařství. Praha Grada Publishing 2011, ISBN 978-80-247-2110-1
 • Češka R. Interna (2., aktualizované vydání). Triton 2015; 870 s. ISBN: 978-80-7387-885-6
  neurčeno
 • Davidson s Principles and Practise of Medicine. 20th Edition. N.A. Boon,
 • Klener P. et all. Vnitřní lékařství Druhé doplněné vydání. Praha. Galén . 2006, 1158s., ISBN 978-80-7262-430-0
 • Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2005. xxix, 1301. ISBN 0071391428. info
 • Harrison's principles of internal medicine. Edited by Dennis L. Kassper. 16th ed. New York: McGraw-Hill, 2005. xxvii, 129. ISBN 007139141X. info
Výukové metody
Pracují samostatně pod dohledem lékařů na lůžkových odděleních a odborných ambulancích. V průběhu předpromoční praxe si studenti ověřují a prohlubují vlastní teoretické a praktické poznatky, zdokonalují se v klinickém vyšetření, v hodnocení laboratorních vyšetření a dosud získaných vyšetření společně s lékaři oddělení kde stážují.
Metody hodnocení
Studenti pracují samostatně pod dozorem lékařů na jednotlivých oddělení.Zjištěné patologické nálezy vždy konzultují s lékaři pracoviště. V průběhu odborných seminářů probíhá diskuse nad složitějšími medicínskými problémy u některých nemocných. Účast studentů je povinná. Praxe je zakončena Státní rigorózní zkouškou.
Informace učitele
V den zahájení stáže - v pondělí si studenti přinesou zámek k uzamčení šatní skříňky, bílý plášť ,přezůvky a fonendoskop. Po ukončení 7. týdenní blokové stáže jsou povinni opět šatní skříňku uvolnit. Studenti jsou rozděleni na jednotlivá oddělení, pracují samostatně pod dozorem lékařů. Během stáže probíhají odborné semináře. Účast studentů je povinná. Poslední-7. týden mohou studenti absolvovat na jiné interní klinice lékařské fakulty. Před ukončením stáže absolvují studenti praktickou část SRZ na pracovišti kde stážovali. Předpromoční praxe je zakončena Státní rigorózní zkouškou.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: SRZ skládá student na klinice, kde stážoval
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, jaro 2004, podzim 2004, jaro 2005, podzim 2005, jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.