VSDL071 Diagnostika a léčba v ortopedii

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Zbyněk Rozkydal, Ph.D.
I. ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: I. ortopedická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 1. 10. až Pá 11. 1. Čt 14:30–16:00 N01901
Předpoklady
Předpokladem jsou znalosti z anatomie a fysiologie pohybového aparátu, základní znalosti z předmětu ortopedie VLOR7X1.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 15 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/15, pouze zareg.: 0/15, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/15
Jiné omezení: Předmět určen jen pro 15 studentů, event. další zájemci mail doc.dr.Rozkydal.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem je, aby student znal základní typy diagnóz v ortopedii, uměl použít diagnostické metody v celém rozsahu- anamnéza, lokální a celkové vyšetření, laboratorní metody a zobrazovací metody, uměl stanovit diagnozu u konkrétního nemocného a navrhnout léčbu. Měl by umět pohovořit o diferenciální diagnostice konkrétního případu.
Výstupy z učení
Student bude umět vhodně navrhovat při stanovení diagnozy moderní diagnostické metody, bude obeznámen s moderními způsoby léčby chorob pohybového aparátu.
Osnova
  • Klinické vyšetření ortopedicky nemocného Lokální a objektivní vyšetření Osteoarthrosis deformans Tumory muskuloskeletální Záněty kostní a kloubů Totální náhrady velkých kloubů Deformity páteře vrozené vady pohybového ústrojí Entesopatie a tendinopatie Artroskopie Deformity nohou Amputace, protézy
Literatura
  • Solomon, L, Warwick, D., Nayagam, S.: Apley concise system of orthopaedics
  • Janíček, P.: Ortopedie.ISBN 80-210-2535-2.
Výukové metody
Výukové metody: PC prezentace, vyšetřování nemocných u lůžka, interpretace laboratorních vyšetření a zobrazovacích metod, video.Přehled léčebných možností.
Metody hodnocení
Je vyžadována plná účast ve vyučovacích hodinách. Na konci předmětu neprokazuje student získané znalosti. Student získá za absolvování předmětu jeden kreditní bod.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/VSDL071