VSNV041c Neurovědy - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/1.5/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Mohamed Al-Kubati, CSc. (cvičící)
MUDr. Alena Damborská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Kateřina Fialová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Novák (cvičící)
prof. MUDr. Marie Nováková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. Michal Pásek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Matej Pekař (cvičící)
MUDr. Anna Pekařová (cvičící)
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tibor Stračina, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Zdeněk Wilhelm, CSc. (cvičící)
MUDr. Eva Závodná, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Víta Žampachová (cvičící)
Bc. Petra Burišková (pomocník)
Ing. Hana Pavlicová (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Robert Roman, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
VSNV041c/01: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 7:30–10:00 A20/114
VSNV041c/02: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 7:30–10:00 A20/114
VSNV041c/03: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 7:30–10:00 A20/114
VSNV041c/04: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/05: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/06: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/07: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/08: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 10:15–12:45 A20/114
VSNV041c/09: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/10: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 7:30–10:00 A20/114
VSNV041c/11: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 7:30–10:00 A20/114
VSNV041c/12: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 7:30–10:00 A20/114
VSNV041c/13: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/14: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 10:30–13:00 A20/114
VSNV041c/15: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 10:30–13:00 A20/114
VSNV041c/16: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Čt 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/17: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Po 10:30–13:00 A20/114
VSNV041c/18: Po 8. 4. až Pá 31. 5. St 10:15–12:45 A20/114
VSNV041c/19: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Čt 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/20: Po 8. 4. až Pá 31. 5. Čt 13:30–16:00 A20/114
VSNV041c/30: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSNV041c/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSNV041c/32: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSNV041c/33: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSNV041c/34: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSNV041c/35: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
VSNV041c/36: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
VSFY0321c Fyziologie I-cv. && VSFY0321s Fyziologie I-s && VSAN0333s Anatomie III s && VSAN0333c Anatomie III c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po absolvování tohoto předmětu bude student prakticky ovládat vyšetřovací metody funkcí nervového systému člověka. Získané záznamy bude schopen interpretovat ve vztahu k fyziologickým dějům odehrávající se v lidském organismu. Dále bude ze záznamů odvozovat a vypočítávat další parametry běžně používané v klinické praxi. Výsledky získané jak měřením, tak i výpočtem bude umět hodnotit a případné odchylky vysvětlit.
Osnova
  • Reflexy u člověka. Reflex Achillovy šlachy-mechanická a elektrická odpověď. Fyziologie kůže. Kožní čidla. Vyšetření vzpřímeného postoje. Závrať a nystagmus. Vyšetření zrakové ostrosti. Akomodace. Scheinerův pokus. Zorné pole a slepá skvrna. Vyšetření barvocitu. Astigmatismus. Vidění za šera. Pozorování očního pozadí. Purkyňovy obrázky. Reakční doba. Elektrookulografie. Elektroencefalografie.
Literatura
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě laboratorních cvičení, kdy se studenti vyšetří navzájem danou metodou a z naměřených dat vypracují protokol.
Metody hodnocení
Zápočet je udělován za plnou účast na všech praktických cvičeních a kompletní vypracování všech laboratorních protokolů.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat praktických cvičení je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a webových stránkách. Konzultace je možná po osobní domluvě s vyučujícím.

A list of all laboratory practice topics is post up on notice board of Department of Physiology and on its website. Consultations are possible after personal arrangement with the teacher.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.