VSAN0333c Anatomie III - pitvy

Lékařská fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Ladislava Horáčková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ivana Hradilová Svíženská, CSc. (cvičící)
MUDr. Marek Joukal, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ilona Klusáková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Kopáčik (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Matonoha, CSc. (cvičící)
RNDr. Michaela Račanská, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Drahomíra Stančeva Pernicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Trubač (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Vargová, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Kateřina Vymazalová, Ph.D. (cvičící)
Dana Procházková (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. RNDr. Petr Dubový, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Anatomický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Předpoklady
VSAN0232s Anatomie II - s && VSAN0232c Anatomie II c && VSHE0221c Histologie a embryologie I -c && VSLT0221s Základy lék. terminol. II -s
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
1)definovat topografické oblasti hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
2)identifikovat základní anatomické struktury (kosti, spojení kostí, svaly, vnitřní orgány, cévy a nervy ) v těchto krajinách
3)prakticky demonstrovat na tělech zemřelých jednotlivé orgány hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
4)posoudit vztahy jednotlivých anatomických útvarů (včetně jejich uspořádání ve vrstvách od povrchu do hloubky) v topografických oblastech hlavy, krku, hrudníku, břicha a pánve
5)připravit za pomoci předepsaných pitevních postupů a nástrojů anatomický preparát některé ze studovaných krajin
6)zhodnotit normální topografické uspořádání studovaných oblastí lidského těla a odlišit abnormality.
Osnova
 • Pitva hlavy: regio parotideomasseterica, přední krajina obličejová, regio temporalis, regio occipitofrontalis, otevření dutiny lební, pitva mozku, pharynx, prostor parafaryngeální, měkké patro, fossa infratemporalis, larynx, dutina nosní, očnice, spánková kost.
 • Pitva krku: kožní řezy, podkožní vrstva, svaly infrahyoidní, trigonum caroticum, regio suprahyoidea, plexus cervicalis et brachialis, trigonum subclaviae.
 • Pitva hrudníku: kožní řezy, preparace podkoží, svalová vrstva, fossa axillaris, spatia intercostalia, otevření hrudního koše, pleura a plíce, perikard a srdce, mediastinum.
 • Pitva břicha: kožní řezy, preparace podkoží, svalová vrstva, regio inguinalis, otevření dutiny břišní, situs viscerum, vyjmutí orgánů, větve břišní aorty, retroperitoneální prostor.
 • Pitva pánve: regio perinealis, zevní pohlavní orgány, fossa ischiorectalis, svalové dno pánevní, orgány malé pánve, útvary na stěně pánevní.
Literatura
  doporučená literatura
 • Základy anatomie - 4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže Miloš Grim, Rastislav Druga et al., ISBN-13: 978-80-7492-156-8, Galén
 • KACHLÍK, David a Ondřej VOLNÝ. Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin. Illustrated by Radovan Hudák - Jan Balko - Simona Felšőová - Šárka Zaváza. 1st edition. Praha: Triton, 2015. xvii, 610. ISBN 9788073879501. info
 • HUDÁK, Radovan a David KACHLÍK. Memorix anatomie. 2. vyd. Kroměříž: Triton, 2013. xxi, 605. ISBN 9788073877125. info
 • DUBOVÝ, Petr. Gross anatomy and structure of the human nervous system. Third edition. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 90 stran. ISBN 9788021061255. info
 • STINGL, Josef, Miloš GRIM a Rastislav DRUGA. Regional anatomy. 1. vyd. Praha: Galén, 2012. 123 s. ISBN 9788024621159. info
 • DRUGA, Rastislav, Miloš GRIM a Petr DUBOVÝ. Anatomie centrálního nervového systému. První vydání. Praha: Galén, 2011. 219 stran. ISBN 9788072627066. info
 • ŽLÁBEK, Karel. Pitevní cvičení z normální anatomie. 3., nezměněné. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 66 s. ISBN 978-80-210-5471-4. info
 • DRAKE, Richard L., Wayne VOGL, Adam W. M. MITCHELL a Henry GRAY. Gray's anatomy for students. Illustrated by Richard Tibbitts - Paul Richardson, Photo by Ansell Horn. 2nd ed. Philadelphia: Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. xxv, 1103. ISBN 9780443069529. info
 • DUBOVÝ, Petr. Instructions for Anatomical Dissection Course. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 71 s. ISBN 978-80-210-4229-2. info
 • Atlas of anatomy : Latin nomenclature. Edited by Anne Marie Gilroy - Brian R. MacPherson - Lawrence M. Ross - Michael S. New York: Thieme Medical, 2009. xv, 656. ISBN 9781604060997. info
 • NETTER, Frank H. Anatomický atlas člověka. Edited by John T. Hansen, Translated by Libor Páč - Petr Dubový. Vyd. 2., rozš. Praha: Grada, 2005. [14], 542. ISBN 8024711532. info
 • GRIM, Miloš a Rastislav DRUGA. Základy anatomie. 1. vyd. Praha: Galén, 2002. 119 s. ISBN 8072621793. info
Výukové metody
Anatomická pitva lidského těla.
Metody hodnocení
Absolvování předmětu je hodnoceno formou zápočtu. Podmínkou pro udělení zápočtu z pitevního cvičení je 100% účast a prokázání základních znalostí při zkoušení na závěr pitevního cvičení. Při nesplnění 100% účasti pro nemoc (nutné předložení lékařského potvrzení) proběhne náhrada pitevního cvičení v plném rozsahu během zkouškového období daného semestru. Pro úspěšné hodnocení je vyžadováno minimálně 6 bodů z 10 (E). Výsledek zkoušení bude započítán do výsledku praktické části závěrečné zkoušky z anatomie. Neúspěšný student bude přezkoušen v termínu závěrečné zkoušky z anatomie.Student musí získat minimálně 6 z 10 bodů (E). Výsledky se započítávají do výsledků praktické části závěrečné zkoušky z anatomie. Neúspěšný student bude opětovně přezkoušen v rámci závěrečné zkoušky z anatomie.
Informace učitele
Student musí mít plášť, plastové návleky přes obuv, anatomickou pinzetu 14,5 nebo 16 cm a držátko skalpelových čepelek č.4 s čepelkami č. 23 nebo 21.
A student has to wear the lab coat and plastic shoe covers, use the dressing forceps 14.5 or 16 cm long, and scalpel handle No. 4 with scalpel blades No. 23 or 21.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá blokově.
Poznámka k četnosti výuky: blokové pitvy 13. a 14. týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2016/VSAN0333c